Hopp til innhold
125 år

Hva er makt etter #metoo?

Den nye verdens koder skal skrives. Hvem skal skrive dem? Hva skal skrives og hvordan?

Den nye verdens koder skal skrives. Hvem skal skrive dem? Hva skal skrives og hvordan?

Vi befinner oss i etterskjelvet etter den store sosiale kraften som fikk navnet #Metoo. Vi vet at noe vesentlig har skjedd, at hele vår forståelse av kjønn og makt har forflyttet seg, og at det fremdeles faller store biter fra veggene i våre politiske og kulturelle institusjoner. Men hvem faller, hva faller, og for hvem? Hvem blir hørt og hvem blir ikke? 

#Metoo kampanjen har vist oss eksempler på usunne maktstrukturer. Kampanjen har gitt oss et nytt verdensbilde og fått oss til å snakke ut om avmakt, skam og sinne etter erfaringer med trakassering og overgrep i arbeidslivet. Dagens arbeidstakere snakker ut og med hverandre om skjeve maktstrukturer men hvordan er det med den kommende generasjonens arbeidstakere? Vil det bli bedre for dem? Hvordan forholder ungdommer seg til makt og kjønn?    

Teatrets makt: Nationaltheatret ønsker å bidra inn i det viktige arbeide med å skape bedre maktstrukturer ved særlig å fokusere på ungdom. Teatrets skal være en arena for de store spørsmål og dyptpløyende debatter. Vi ønske å snakke om det problematiske innholdet i de fortellingene vi produserer og reproduserer både på og utenfor scenen. Vi vil invitere elever og borgere, kunstnere og samfunnsaktører til å gå dypere ned i problemstillingene og stille spørsmål til det de ser.

Vi trenger en bevisstgjøring av strukturene som styrer oss og nye regler for hvordan vi skal oppføre oss (Codes of Coduct). Men, enda viktigere: Det handler om de neste generasjonen, om deres kamp, deres fortellinger og om å skrive nye koder i etterdønningene av Metoo.

Prosjektet består av et eget formidlingsopplegg for skoleungdom, med digitale læringsressurser, filmer og kahoot. I tillegg programmerer Nationaltheatret høsten 2018 og våren 2019 en rekke arrangementer som tar opp ulike problemstillinger knyttet til kjønn og makt i kjølvannet av metoo. 

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.