Hopp til innhold
125 år

Fotograf: Øyvind Eide

Krenket

Alle religioner under samme tak

Krenket åpner opp for refleksjon og samtaler, på tvers av kulturer og religioner. Forestillingen passer for elever fra 10.trinn og oppover. 

Stykket handler om New York og viser et multietnisk miljø med fire liberale mennesker, alle med ulike etnisiteter og religioner. Akkurat slik som Oslo er i dag. Liberal eller ikke, alle har vi våre fordommer, men hva skjer med oss når de blir konfrontert?

I forestillingen møter vi blant annet en nevø som ser opp til sin onkel. Å ha forbilder innad i familien er noe enhver kan kjenne seg igjen i, og spesielt ungdom med minoritetsbakgrunn, mener samfunnsdebattant Nancy Herz. "Hvis ikke du får det til, hvem skal da få det til?" sier nevøen i Krenket. Når blir man egentlig norsk nok?

Forestillingen Krenket av den Pulitzer-prisvinnende dramatikeren Ayad Akhtar har skapt stort engasjement blant publikum. Det dreier seg om identitet, oppvekst, kultur og religion og forestillingen har skapt samtaler både offentlig og privat.

Kompetansemål i Læreplan for 10.trinn

For KRLE, religiøst mangfold.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • samtale om og forklare hva religion er, og vise hvordan religion kommer til uttrykk på ulike måter
  • vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt for ulike religioner og livssyn
  • diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn

Kompetansemål i Læreplanen for videregående opplæring

For samfunnsfag - individ, samfunn og kultur.

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne:

  • diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar
  • drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette

kilde: udir.no

BILLETTER:
Pris per elev: 150 kr.
Hver 16. elevbillett gir én fri lærerbillett.

Kontakt oss for billetter på e-post salg@nationaltheatret.no 
eller telefon 22 00 14 00