Main menu and utilities

Rehabilitering av Nationaltheatret

Rehabilitering av Nationaltheatret

Allerede da Nationaltheatret ble åpnet i 1899, var det for lite. Gjennom årenes løp har det stadig blitt fremmet forslag om rehabilitering og utvidelse, uten at noen har blitt realisert.

I 2012 vedtok regjeringen at utredningen for rehabilitering og modernisering av teatret skulle ha en ramme på femti år for virksomheten. Teatrets styre og ledelse deler denne ambisjonen. En fullstendig rehabilitering av det forfalne bygget er en konsekvens av mangel på større bevilgninger til vedlikehold, og er høyst nødvendig.

Det største dramaet på Nationaltheatret pågår hele året og er gratis å oppleve: bygningens forfall.

Nationaltheatret sto ferdig bygget i 1899 og har ikke gjennomgått nevneverdige moderniseringer siden. Teatret er i en byggeteknisk kritisk tilstand og utidsmessig med tanke på hva som kreves av et moderne teaterhus. Det mangler moderne scener og sceneteknologi, gode nok publikumsfasiliteter og universell utforming.

I 2014 og 2015 ble det utarbeidet to ulike rapporter som på hvert sitt vis beskriver hvordan en rehabilitering av Nationaltheatret kan løses. Her kan du lese dem.

Situasjonen sammenlignet med andre

Rapportene beskriver et bygg som er overmodent for rehabilitering. Sammenligner man Nationaltheatret med andre sammenlignbare scenekunstinstitusjoner, ser man at Nationaltheatret kommer til kort på mange områder.

Sammenlignet med andre

  • Et bygg i kritisk forfatning

    Her kan du se hvordan situasjonen er på Nationaltheatret sammenlignet med Den norske Opera & Ballett og Det Norske Teatret.

    Rehabiliteringsbehov ved Nationaltheatret

Veien videre

I forslaget regjeringen valgte å støtte våren 2017, er det ikke tatt høyde for at teatret ogsa trenger modernisering av Amfiscenen og Malersalen. Det er heller ikke tatt hensyn til behovet for moderne publikumsfasiliteter og universell utforming.

Nå er det opp til regjeringen om hvor veien skal gå videre.

Pressebilder

Utvendige behov

Nødsikring av Nationaltheatrets fasade.

Foto: Øyvind Eide

Last ned bildet
Nødsikring av fasaden på Nationaltheatret.

Interiør

Sprekkdannelser i takmaleri i publikumsområdet. Takmaleriet er nå nødsikret.

Foto: Øyvind Eide

Last ned bildet
Rehabilitering av Nationaltheatret

Styreleder

Merete Smith.

Foto: Monica Kvaale.

Last ned bildet
Styreleder Merete Smith

Teatersjef

Hanne Tømta.

Foto: Marte Garmann.

Last ned bildet
Teatersjef Hanne Tømta

Direktør

Marta Færevaag Hjelle.

Foto: Marte Garmann.

Direktør Marta Færevaag Hjelle

Prosjektleder

Thomas Gunnerud.

Foto: Marte Garmann.

Prosjektleder Thomas Gunnerud