Main menu and utilities

Fotograf: Øyvind Eide

Salongmøter

Salongmøter er uformelle samtaler før eller etter forestilling med sentrale stemmer som diskuterer aktuelle temaer fra teaterstykket. Alltid gratis, alltid relevant!

Hvordan speiler forestillingene samfunnet og livene våre?Hvilke spørsmål reiser de? Og hvordan kan en teateropplevelse snu opp ned på fastlåste forestillinger om hvem vi er og det samfunnet vi er en del av?

Bli med på samtaler, kunstnermøter og diskusjoner hvor motiver og temaer i aktuelle teaterstykker settes under lupen.