Main menu and utilities

Teatersalong: Hvor fri er kunsten?

Teatersalong: Hvor fri er kunsten?
Meld deg på

Teatersalong: Hvor fri er kunsten?

Hvordan skal litteratur oppfattes – på sine helt egne premisser eller er den uløselig forbundet med holdningene til forfatteren som står bak?

På Nationaltheatret spilles for tiden Kunsten å spørre eller Reisen til det sonore landet av den østerrikske forfatteren Peter Handke. Det skapte massiv debatt da Handke mottok Den internasjonale Ibsenprisen i 2014 på grunn av hans uttalelser rundt krigene i det tidligere Jugoslavia på 1990-tallet hvor han ble beskyldt for å støtte etnisk rensning og for å ha fasistiske holdninger. Debatten har likhetstrekk med ordskiftet om Knut Hamsun, som mottok Nobelprisen selv om hans nazisympatier var veldokumenterte. Hamsun er en av flere forfattere i den norske kanon med antisemittistiske holdninger. 

På en annen side visste en rapport laget av Fritt Ord i 2014 at en av tre kunstnere mener de har erfart å få sin ytringsfrihet begrenset, og den politiske konsensusen blant forfattere er stor i det offentlige rom. 

Hvilke konsekvenser får det for det frie ord? Hvordan forholder vi oss til politisk problematiske forfattere – og bøkene deres? Kan/bør kunst knyttes til kunstnerens politiske holdninger?  Hvilke politiske ringvirkninger kan kunstnerens ytringer få? Bør de tas ut av kanon og kulturinstitusjonene? Hvilket ansvar har teatre og forlagshus? Og hvilket ansvar har publikum? 

Du møter:

- Rune Berglund Steen, leder av Antirasistisk senter

-  Jakob Lothe, professor i litteratur ved Uio og forfatter av boken Etikk i film og litteratur

- Heidi Marie Kriznik, skjønnlitterær forfatter og leder av Den norske Forfatterforening

- Linn Stalsberg forfatter, skribent og journalist bla i Klassekampen og Vårt Land

Salongen er gratis og åpen for alle.