Main menu and utilities

Lesning: Husdramatiker Kathrine Nedrejord

Lesning: Husdramatiker Kathrine Nedrejord

Velkommen til en presentasjon av av teatrets nye husdramatiker Kathrine Nedrejord. 

Presentasjonen følger rett etter salongen «Dramatikk etter Ibsen» og er en lesning av en av Nedrejords tekster ved skuespiller Anneke von der Lippe og to barn. Kjersti Horn står for regien.  

Kathrine Nedrejord ble ansatt som teatrets nye husdramatiker i 2018 – og stillingen innebærer å skrive et helt nytt stykke, i nærheten av teatrets produksjonsmiljø. Skuespillet skal settes opp på en av teatrets scener.

Nedrejord har lang fartstid som forfatter og skribent, men kan kategoriseres som et ungt, friskt pust i teatret. Blant hennes tidligere stykker Internert (2017) og Brent jord (2015), og for sistnevnte ble hun nominert til Den nasjonale Ibsenprisen i 2016. Nedrejord karakteriseres som en særegen stemme i en ny generasjon dramatikere.