Fotograf: Gisle Bjørneby

Torshovteatret

Nationaltheatret flyttet inn i de gamle biblioteklokalene i Soria Moria-bygget på Torshov i 1977. Siden den gang har Torshovteatret vært en av Oslos og Norges mest profilerte teaterscener. 

Torshovteatret har vært gjenstand for både kunstnerisk, politisk og økonomisk turbulens, men har hele tiden vært et sted der skuespillerne har kunnet prøve ut nye kunstneriske uttrykk og nye organisasjonsformer – og dermed har de trukket nye publikumsgrupper til teatret.

Teaterscenen på Torshov er et rundt scenerom med plass til mellom 130 og 200 publikummere i salen og på galleriet.

Torshovteatret startet som en allmannastyrt scene. Lenge har teatrets kunstneriske ledelse vært en gruppe skuespillere som søker seg til Torshov på grunnlag av en felles kunstnerisk profil. Torshovgruppa har deretter fått teaterbygning, fagfolk og et visst budsjett til rådighet for en toårsperiode. For tiden programmeres Torshovteatret først og fremst med enkeltstående skuespillerinitierte prosjekter.