Main menu and utilities

Main menu

Olavus Frostad Udbye

Skuespiller

Olavus Frostad Udbye er en utdannet skuespiller fra Statens teaterhøgskole, KHiO (2014–2017). Han er en av de seks talentene som er med i NyeNational 2020.

Under utdanning spilte han blant annet Romeo i Romeo og Julie og Dan i Closer.

Han har også medvirket i Snøfall ved Oslo Nye Teater. Ved Nationaltheatret medvirket han i rollen som Kristian i Tarjei i 2018, Josh i Antipodene og medvirkende i Den kaukasiske krittringen