Main menu and utilities

Samfunnsoppdrag

Teatret har hatt et viktig samfunnsoppdrag gjennom alle tider. Her kan du lese mer om teatrets generelle historiske betydning – og Nationaltheatrets spesielle betydning i Norge.

Det er kanskje lett å glemme at teatret oppsto i det antikke Hellas, på samme sted og tid som demokratiet, men det gjorde det, og ikke uten grunn. Teatret spilte en viktig rolle i å skape en felles kulturell identitet, og gjennom teaterfestivaler oppsto et frirom og en unntakstilstand for borgerne. Slik ble teatret en av byggesteinene i demokratiets DNA.

Teatret har alltid speilet sin samtid. Da den mørke middelalderen gjorde sitt inntog i Europa, var også teaterscenene i større grad mørklagt. Og sjelden har teaterkunsten blomstret som da renessansen overtok. Da Norge ble en fri nasjon med egen grunnlov, ble det også bestemt at Nationaltheatret skulle bygges, som hele nasjonens teaterscene. Det skulle ligge midt i nasjonens hjerte – mellom storting og slott, universitet og rådhus. Dette bygget – og dets virksomhet – er viktig for hele landets identitet.

Under krig og okkupasjon har kunsten og kulturen blitt sensurert, slik Nationaltheatret også ble under andre verdenskrig.

Antikken, nasjonsbyggingen, krisetider og nåtid

Her kan du se et historisk tilbakeblikk hvor teatrets betydning i antikken (ca. 800 fvt.–ca. 500 evt.), fremveksten av det norske (1884–1905), krig og okkupasjon (1940–1945) og vår tid.

Historisk teaterblikk

 • TEATRET OG DEMOKRATIET

  Teater oppstod på samme sted og tid som demokratiet, i antikkens Hellas, og er en byggestein i demokratiets DNA. Nationaltheatret skal også gi stemme til de stemmeløse, og bidra til å belyse og opplyse den offentlige samtalen.

 • Teatret og nasjonsbyggingen

  Nationaltheatret var en viktig del av nasjonsbyggingen da Norge løsrev seg fra Sverige. Norsk dramatikk og scenekunst fikk en tydelig stemme, og en av dem som ivret mest for nybyggingen var Henrik Ibsen – en av verdens største dramatikere og en av Norges sterkeste merkevarer gjennom tidene.

 • Teatret i krisetider

  Under andre verdenskrig ble teatret satt under sensur og kontroll. Skuespillere gikk til streik, fordi NS prøvde å tvinge dem til å drive propaganda. Nazistene overtok ledelsen av teatret og mange boikottet forestillingene. Teatret tapte penger og tomme benkerader fortalte om NS' manglende oppslutning blant folket.

 • Teatret i dag

  Et demokrati skaper rom for å lage en scene. I dag hevder mange at demokratiet settes på prøve. Er det tilfeldig at det skjer samtidig som hele nasjonens teaterbygg smuldrer opp? Er Nationaltheatrets eskalerende dårlige fysiske forfatning et symptom på et langt dypere forfall i samfunnet?

Sagt om teater

 • Lena Kristin Ellingsen

  «Jeg tror leger og psykologer i fremtiden kommer til å skrive ut kunst og kultur på resept. Fordi vi trenger å være sammen.»

  Lena Kristin Ellingsen i samtale under Grosvold møter november 2016.

 • Toralv Maurstad

  «I en tid der vi alle til enhver tid sitter med lys i ansiktet, propper i ørene og taster løs på telefoner og maskiner, trenger vi teatret mer enn noen sinne.»

  Skuespiller Toralv Maurstad i talen på sin 90-årsdag.

 • Donald Trump

  «The Theater must always be a safe and special place.»

  President Donald Trump på Twitter 19. november 2016.

 • Alec Baldwin

  «Theatre safe? Or free from opinions u don’t like? That’s never happening.»

  Skuespiller Alec Baldwin på Twitter 19. november 2016.

 • Barbra Streisand

  «Art can entertain and educate us and at times like these console us.»

  Skuespiller Barbra Streisand under Tony Awards 2016.

 • Knut Olav Åmås

  «Ibsen trenger ikke enda en æreskrans, han fortjener tagging. Ibsen trenger ikke mer respekt, han behøver mer respektløshet.»

  Direktør for Fritt Ord, Knut Olav Åmås, i sin tale under åpningen av Ibsenfestivalen 2016.

Et teater for fremtiden

Nationaltheatret har blitt satt på prøve gjennom historien, og de siste årene har teatret kanskje stått overfor den største prøven av dem alle. Gjennom mange år med langdryge prosesser og mangel på beslutningsevne har byggets tilstand forverret seg – og behovet for at noe må skje har blitt stadig mer kritisk. En av Norges historisk viktigste bygninger må nå nødsikres for ikke å falle sammen.

Når man nå skal sette i gang med rehabiliteringen av Nationaltheatret, er det viktig å kunne ha to tanker i hodet samtidig: Å ruste opp et gammelt, vernet bygg trenger ikke å bety at man ikke også fornyer. Nationaltheatret skal i enda større grad spille en aktiv rolle for folk og samfunn og oppleves som mer inkluderende, åpent og vesentlig. Folk trenger bedre publikumsfasiliteter og universell utforming, og de fortjener moderne scenerom som rommer alle dem som strømmer til teatret.