Hopp til innhold
125 år
Ibsenstatue foran Nationaltheatret

Strategi

Overordnet målsetting: Nationaltheatret skal være det ledende teatret i Norge, utvikle scenekunsten og anerkjennes internasjonalt.

Hovedmål

 • Nationaltheatret skal være kunstnerisk dristig og relevant – nasjonalt og internasjonalt.
 • Nationaltheatret skal være et åpent og moderne teaterhus.
 • Nationaltheatret skal være et moderne teaterhus med nye tidsmessige lokaler og fasiliteter.
 • Nationaltheatret skal være en offensiv og profesjonell virksomhet.

Mål 1

Nationaltheatret skal være kunstnerisk dristig og relevant – nasjonalt og internasjonalt.

Vi skal være et dristig og relevant teater:

 • Være offensive i den kunstneriske planleggingen og ha høyt ambisjonsnivå
 • Utfordre teatrets konvensjoner gjennom nyskapende og banebrytende oppsetninger
 • Øke antallet uroppføringer
 • Ivareta og utvikle norsk scenespråk
 • Utvide tilbudet for barn og unge
 • Dyrke teatrets egenart og tradisjon

Vi skal anerkjennes internasjonalt:

 • Skape scenekunst som gir internasjonalt gjennomslag og oppmerksomhet
 • Engasjere de fremste utenlandske kunstnerne
 • Være det foretrukne teatret for internasjonale gjestespill
 • Gjøre seg synlig gjennom gjestespill på profilerte og prestisjefylte arenaer
 • Samarbeide med internasjonalt anerkjente teatre/kompanier

Mål 2

Nationaltheatret skal være et åpent og engasjerende teaterhus.

Vi skal være en tydelig deltaker og et kraftsenter i samfunnet:

 • Være teatret som hele nasjonen forholder seg til og opplever som sitt
 • Oppleves som en sentral kilde til nasjonens identitet og dens utvikling
 • Engasjere publikum og offentligheten forøvrig i viktige spørsmål og temaer

Vi skal brenne for å skape en meningsfull relasjon mellom publikum og teatret:

 • Kommunisere på publikums premisser og utforske kommunikasjonsformer og -kanaler
 • Skape kommunikasjon som er verdifull, engasjerende og troverdig
 • Tilby publikum en total opplevelse som er smidig, og som skaper begeistring
 • Styrke teatrets pedagogiske aktiviteter

Mål 3

Nationaltheatret skal være et moderne teaterhus med nye tidsmessige lokaler og fasiliteter.

Vi skal med dette nye teatret:

 • Rehabilitere og vitalisere den tradisjonsrike teaterbygningen
 • Øke den kunstneriske kvaliteten og legge til rette for nyskapning
 • Være en teaterarena på internasjonalt nivå
 • Tilby flere og bedre publikumsopplevelser
 • Etablere en attraktiv møteplass for et bredt publikum
 • Etablere et formidlingssenter for pedagogiske aktiviteter
 • Gjøre teatret tilgjengelig for alle gjennom universell utforming
 • Sikre vernet av våre kulturhistoriske verdier
 • Bidra til et mer vitalt og publikumsvennlig byrom
 • Skape effektive arbeidsprosesser og de beste arbeidsforhold
 • Vektlegge bærekraftig og miljøvennlig drift

Mål 4

Nationaltheatret skal være en offensiv og profesjonell virksomhet.

Vi skal skape sammenheng mellom mål, midler og prosesser:

 • Ha de mest kompetente medarbeiderne
 • Bruke ressursene optimalt for virksomheten som helhet
 • Være utviklingsdyktige og endringsvillige
 • Ha effektive arbeidsprosesser og hensiktsmessig bemanning
 • Utvikle økonomien til å gi større kunstnerisk handlingsrom
 • Samarbeide offensivt med næringsliv og private aktører
 • Ha klare beslutnings- og kommunikasjonslinjer
 • Balansere individuell utfoldelse og felleskapets behov
 • Legge til rette for at alle bidrar til kompetanse
 • Utviklingsomsette teatrets verdigrunnlag i praksis
 • Prioritere helse, miljø og sikkerhet

Få nyheter og eksklusive tilbud

Du kan sikre deg billetter tidlig, få varsel om nye forestillinger, bli invitert til arrangementer og motta eksklusive tilbud

Laster...