Hopp til innhold
125 år
Ansatte på Nationaltheatret

Ansatte

Det er 219 fast ansatte på Nationaltheatret, fordelt på over 70 fagområder. Her kan du lese mer om de ansatte og hovedområdene teatret er organisert inn i. 

Nationaltheatret holder mange gamle håndverkstradisjoner ved hevd. Hos oss jobber skreddere, tilskjærere, teatersmeder, parykkmakere, modister, rekvisitører og møbelsnekkere. I tillegg er vi i front på moderne fagområder som multimediale produksjoner, video, lys- og lyddesign.

Hovedområder

Nationaltheatrets organisasjon har fem hovedområder: kunstnerisk område, administrasjon, produksjon, teknisk område og kommunikasjon.

Kunstnerisk område

Ledes av teatersjefen, som er kunstnerisk leder, og administrerende direktør. Teatersjefen fastsetter repertoaret, altså avgjør hvilke stykker som skal settes opp, hvilke kunstnere som skal skape oppsetningene og hvilke skuespillere som skal bekle hvilke roller. I dette arbeidet samarbeider teatersjefen tett med produksjonssjefen og har jevnlige møter med kunstnerisk råd.

Ansatte på kunstnerisk område er instruktører, scenografer, kostymedesignere, lysdesignere, skuespillere, musikalsk ansvarlige, osv. I tillegg har teatersjefen en stab med dramaturger som arbeider med tekstutvikling, bearbeidelser og oversettelser.

Administrativt område

Ledes av direktør. Økonomisjef er ansvarlig for budsjett, regnskap, lønn og alle personaladministrative funksjoner. Driftsteknisk sjef er ansvarlig for vedlikehold og drift av teatrets bygningstekniske anlegg, IT-funksjoner og resepsjonen.

Plansjef har ansvaret for planavdelingen, hvor den overordnede målsetning er en optimal koordinering av ressursbruken på områdene kunstnerisk, produksjon, teknisk og kommunikasjon.

Produksjonsområde

Ledes av sjefsprodusent. Her gjøres arbeidet med utredning og planlegging av hvordan oppsetningene skal produseres. Produksjonsbeslutning fattes av teatersjef. Deretter overleveres ledelsen av produksjonen til en produsent. Produsenten er ansvarlig for gjennomføringen av produksjonen i tett samarbeid med regissør.

Nationaltheatret bygger for hver oppsetning opp et eget produksjonslag. Bemanningen av dette laget skjer ved at teatrets avdelinger avgir fagpersonell til produksjonen. Ansatte på produksjonsområdet er produsenter, inspisienter og sufflører.

Utover ledelsen av produksjonsområdet og repertoararbeidet med teatersjefen, har sjefsprodusenten også det personaladministrative ansvaret for teatrets skuespillere og øvrige kunstnere.

Teknisk område

Ledes av teknisk sjef. Teknisk sjef er ansvarlig for all teknisk planlegging og innsats i teatrets produksjoner: bemanning, tilvirkning, utstyr og lokaler.

Området er organisert i avdelinger med leder og ansatte: sceneteknisk avdeling med scene, lys, lyd, bilde, atelier og rekvisittavdeling, kostymeavdeling med kostymemakere, kostymesyere, skreddere og påkledere, maskeavdeling med sminkører og parykkmakere og verksteder med snekkere, malere, smeder og tapetserer.

Verkstedene holder til i Brobekkveien 102 på Alnabru.

Kommunikasjonsområde

Ledes av kommunikasjonssjef. Avdelingen har ansvar for strategi og aktiviteter innenfor kommunikasjonsområdet, som består av to fagledere: digital og næringsliv – og fem avdelinger: formidling og festivalkommunikasjon, markedsføring og merkevare, redaksjon og informasjon, salg- og publikumsservice og bar og restaurantdrift.
Disse avdelingene har medarbeidere med ulik faglig kompetanse og jobber med alt fra samfunnskontakt, markedsføring, pressearbeid, Den kulturelle skolesekken, design, arrangementer, næringslivskontakt, video, foto og nettpublisering til forestillingsprogram, vertskap, formidling og servering.

Alt arbeidet handler om å utvikle en sterk relasjon mellom teatret og samfunnet, befolkningen, eiere og andre interessenter, gjennom best mulig totalopplevelse – i og utenfor teatret. Dette være seg på huset, i skolen, i media, i digitale og sosiale medier og i det offentlig ordskiftet.

Få nyheter og eksklusive tilbud

Du kan sikre deg billetter tidlig, få varsel om nye forestillinger, bli invitert til arrangementer og motta eksklusive tilbud

Laster...