Hopp til innhold

Midlertidig drift

I over fem år vil Nationaltheatrets hovedbygg være stengt på grunn av en lenge etterlengtet rehabilitering. Her er en gjennomgang av hva som har skjedd i prosessen med å finne midlertidige lokaler.

Nationaltheatrets ikoniske bygg på Johanne Dybwads plass i Oslo skal etter planen rehabiliteres fra 2023. Det betyr at Nationaltheatret må flytte ut av hovedbygningen i 2023, og produsere og spille teater i andre lokaler i de fem til seks årene rehabiliteringen varer.

Siden 2013 har Nationaltheatret samarbeidet med Kulturdepartementet om å finne egnede, midlertidige lokaler. Lenge hersket det usikkerhet om hvorvidt den store og viktige Hovedscenen, som står for 70 prosent av innetekter og ressursbruk, ville erstattes. Nationaltheatret ytret sterk bekymring, både for publikumstilbudet og for arbeidsplasser. Teatret har høye abisjoner for aktiviteten i rehabiliteringsperioden. 

I februar 2021, under et år før planlagt utflytting, kom kulturminister Abid Raja (V) endelig med den gode nyheten: Regjeringen sikrer Nationaltheatret en ekstrabevilgning på 20 millioner kroner i året, så lenge rehabiliteringen varer. Bevilgningen gjør det mulig å reise en midlertidig hovedscene, sentralt i Oslo. Nyheten ble tatt godt i mot, både av Nationaltheatret og i offentligheten.

Egnet tomt

I rehabiliteringsperioden skal Nationaltheatret fortsette å bruke Torshovteatret, i tillegg blir Kanonhallen på Løren en fin biscene og erstatning for Amfiscenen. I 2021 startet arbeidet med å finne en egnet tomt for midlertidig hovedscene. Kulturdepartementet deler Nationaltheatrets ambisjon om at den må ligge sentralt i Oslo, nær knutepunkt for offentlig kommunikasjon. 

Med et midlertidig bygg kan vi fortsette å skape forestillinger i det store formatet uten å fortrenge andre aktører. En midlertidig scene kan settes opp med miljøvennlige materialer – og gjenbrukes til andre formål senere.

For en ekstrabevilgning på 20 millioner kroner i året har Nationaltheatret anslått at vil det være mulig å sette opp og drifte en midlertidig hovedscene. Til sammenligning har Statsbygg beregnet kostanden til midlertidig drift av Nationaltheatret i rehabiliteringsperioden til mellom 70 og 90 millioner kroner årlig.

Utgifter til tomteleie vil komme i tillegg. En noe redusert aktivitet, tilsvarende en hovedsceneproduksjon i året, og en mindre nedbemanning basert på naturlig avgang, ligger til grunn for anslaget.

I media

Her kan du lese mer om midlertidige scenebygg, de ansatte på Nationaltheatrets åpne brev til tidligere kulturminister Abid Raja, Rajas svar og den geldelige nyheten om finansiering av midlertidig hovedscene. Også debatten om hvor midlertidig hovedscene og permanent plassering av Amfiscenen, har vært debattert i media. Les også om kulturminister Anette Trettebergstuens forslag om å bygge nye lokaler på Tullinløkka:

Nationaltheatret frykter «katastrofe» om de ikke får midlertidig hovedscene

250 ansatte spør: Hva skjer med Nationaltheatret, Abid Raja?

Svar på åpent brev fra de ansatte ved Nationaltheatret: Jeg forstår utålmodigheten

Nationaltheatret får penger til ny hovedscene

Pressemelding: En gledens dag på Nationaltheatret

Nationaltheatret kan flyttes midlertidig til Økern

Skuespillerne på Nationaltheatret vil ikke til Økern

Utreder nytt bygg til Nationaltheatret under bakken på Tullinløkka. Vil løse stor floke.

Bør det bygges et nytt teater på Tullinløkka? Høyre mener det er «galskap»