Eline Arbo

Regissør

Eline Arbo er utdannet regissør ved regilinjen ved Teaterhøgskolen i Amsterdam og har en master i teatervitenskap fra Universitetet i Oslo.

Arbo har regissert forestillinger ved ulike teatre i Norge og i Nederland. Hun hadde blant annet stor suksess med Gutten som ble et insekt ved Hålogaland i 2018, basert på Kafkas Forvandlingen – for barn. Arbo lager teater med et musikalsk og fysisk scenespråk. Hun er opptatt av politiske og samfunnsmessige spørsmål og ønsker at teatret kan være en plass hvor vi kan teste, utfordre og forsøke å forstå den verden vi lever i. 

Forestillinger, i utvalg: Hærmennene på Helgeland (Nationaltheatret, 2018/2019), Peer Gynt (Hålogaland Teater, 2019), 04:48 Psykose (Rogaland Teater, 2018), De Rechtvaardigen, (Nederland, 2018), Gutten som ble et insekt (Hålogaland Teater, 2018), Monte Verità og Het Lijden van de jonge Werther (Nederland, 2017), En daar dan weer de moeder van (Theater na de Dam, Amsterdam, 2017) og Helvete er de andre (Teatret Vårt, 2017).