Hopp til innhold
Knut Hergel

Fotograf: Nationaltheatret

Knut Hergel og økonomisk underskudd

Knut Hergel ble tilsatt som ny teatersjef i 1946, og han ble sittende helt til 1960. 

Han var en godt utdannet teatermann. Han hadde som mål å gjenskape et fast ensemble på Hovedscenen med moderne kunstnerisk innramming.

Han hadde sterk vilje, og etter et år med underskudd, klarte han å få overskudd de neste sesongene. I hans siste sesong åpnet han biscenen Centralteatret – noe som ble en belastning både kunstnerisk og økonomisk. Det var så dårlig stilt med økonomien, at regnskapet fra 1959–1960 viste et så stort underskudd, at driften av teatret kunne bli innstilt. Skuespillerne fikk ikke lønn i rett tid, det var ikke penger til det. Det måtte tas opp banklån på høstens bevilgninger fra stat og kommune.