Hopp til innhold
Kjetil Bang-Hansen

Fotograf: Nationaltheatret

Kjetil Bang-Hansen, Stein Winge og «Troikaen»

Da Maurstad forlot teatersjefstolen i 1986, var det Kjetil Bang-Hansen som overtok den.

Bang-Hansen var utdannet skuespiller og regissør og hadde vært teatersjef ved Rogaland Teater og Den Nationale Scene.

Det var vanskelige økonomiske tider, etter at Hovedscenen hadde vært stengt i så mange år, og etter to år i sjefsstolen for Bang-Hansen, ble det i 1988 ansatt hele tre teatersjefer: Ellen Horn, Ole-Jørgen Nilsen og Sverre Rødahl. De gikk under navnet «Troikaen».

Troikaen skulle snu den økonomiske situasjonen ved teatret. De ble sittende sammen i 22 måneder, før Stein Winge overtok rattet i 1990. Han var opprinnelig utdannet skuespiller, men gikk raskt over til regi. Han hadde, da han overtok sjefsstolen, vært tilknyttet Nationaltheatret som regissør og vært kunstnerisk leder ved Torshovteatret. Winge etablerte Ibsenfestivalen, en festival som har blitt kjent over hele verden og som avholdes hvert andre år.

  • Stein Winge