Hopp til innhold
Halfdan Christensen

Fotograf: Nationaltheatret

Halfdan Christensen og gullalderen

I 1911 tiltrådde Halfdan Christensen teatersjefstolen, og med ham startet det som kalles Nationaltheatrets gullalder.

Teatret var nå inne i en periode med kunstnerisk og økonomisk suksess. I tillegg til det mannssterke orkesteret under kapellmester Johan Halvorsen sin ledelse, hadde teatret fra 1910 til 1922 også et eget ballettensemble. Teatrets orkester ble imidlertid oppløst i 1919, da medlemmene dannet det som skulle bli Oslo Filharmoniske Orkester. Teatrets ballettensemble skulle senere danne utgangspunkt for Operaballetten.

Nationaltheatret har altså vært arnested for to sentrale aktører innenfor andre kunstformer. Nye skuespillerkrefter kom til. Johanne Dybwad, en av teatrets virkelige legender, fikk kontraktsfestet rett til selv å velge hvilke roller hun skulle spille – og mot hvem. Halfdan Christensen hadde et enormt arbeidspress. Han hadde en tredobbelt stilling som sjef, instruktør og skuespiller. Da teatret opplevde motgang i begynnelsen av tyveårene, hadde han ikke nok krefter. Nationaltheatret var ikke lenger alene på arenaen, og filmen ble en stor konkurrent til teatret. Christensen ble sittende som teatersjef frem til 1923.