Hopp til innhold
Erik Stubø

Fotograf: Nationaltheatret

Erik Stubø

Eirik Stubø hadde vært teatersjef ved Rogaland Teater da han ble ansatt som ny teatersjef ved Nationaltheatret.

Stubø var regissør og hadde mange nye ideer. Stubø etablerte Samtidsfestivalen, en festival som skulle fremme ny norsk dramatikk, og som skulle arrangeres annethvert år og alternere med Ibsenfestivalen. Samtidsfestivalen eksisterte så lenge Stubø satt som sjef til 2009, og ble erstattet med International Contemporary Stage Programme (ICON).