Main menu and utilities

Main menu

Erik Stubø

Fotograf: Nationaltheatret

Erik Stubø

Da Ellen Horn sluttet ved Nationaltheatret, ble hun kulturminister i Stoltenberg-regjeringen. Eirik Stubø hadde vært teatersjef ved Rogaland Teater da han ble ansatt som ny teatersjef ved Nationaltheatret.

Han var regissør og hadde mange nye ideer. Stubø etablerte Samtidsfestivalen – en festival som skulle fremme ny norsk dramatikk, og som skulle arrangeres annethvert år for Ibsenfestivalen. Samtidsfestivalen eksisterte så lenge Stubø satt som sjef til 2009, og ble erstattet med International Contemporary Stage Programme (ICON).