Hopp til innhold
Carl Fredrik Engelstad

Fotograf: Nationaltheatret

Carl Fredrik Engelstad og drama i kulissene

I 1960 ble teaterkritiker og magister i europeisk historie, Carl Fredrik Engelstad, tilsatt som sjef. Hans visjon var å gi scenekunsten noe av den tapte fantasien og vitaliteten tilbake.

I 1960 ble teaterkritiker og magister i europeisk historie, Carl Fredrik Engelstad, tilsatt som sjef. Hans visjon var å gi scenekunsten noe av den tapte fantasien og vitaliteten tilbake. Det ble ikke så lett, ettersom økonomien var så presset. Han ansatte noen nye skuespillere, men da biscenen Centralteatret ble sløyfet, måtte de også gå.

Det sies at det var mer drama i kulissene enn på scenen. Den økonomiske situasjonen preget alle. I desember 1960 ble det oppnevnt en komité hvor Jens Christian Hauge var formann. De kom med en innstilling som alle teatre var tilfredse med: forutsett for gjeldssanering og sterkt økte tilskudd skulle det være større offentlig kontroll med teaterdriften. Organisasjonsformen skulle endres, slik at stat, kommune og aksjonærer fikk 1/3 av aksjekapitalen og to medlemmer av styret hver. Den nye organisasjonsformen skulle tre i kraft i 1962. På grunn av den økonomiske stillingen trakk Engelstad seg allerede i 1961.