Olavus Frostad Udbye

Skuespiller

Olavus Frostad Udbye er en utdannet skuespiller fra Statens teaterhøgskole, KHiO (2014–2017). Han er en av de seks talentene som er med i NyeNational 2020.

Under utdanning spilte han blant annet Romeo i Romeo og Julie og Dan i Closer.

Han har også medvirket i Snøfall ved Oslo Nye Teater. Ved Nationaltheatret medvirket han i rollen som Kristian i Tarjei i 2018, Josh i Antipodene og medvirkende i Den kaukasiske krittringen