Marita Kjetland Rabben

Musiker og skuespiller

Marita Kjetland Rabben er pianist med mastergrad fra NTNU i Trondheim, bachelorgrad fra Griegakademiet i Bergen og Hochschule für Musik i Freiburg.

I 2011 debuterte hun som solist med Trondheim Symfoniorkester i Rachmaninovs 2. klaverkonsert.

Kjetland Rabben er aktiv som solist, kammermusiker og akkompagnatør og turnerer jevnlig over hele Norge. Hun har flere faste ensembler og produserer også egne tverrkunstneriske forestillinger.

Hun mottok arbeidsstipend fra Statens kunstnerstipend i 2014–2015 og fra Fegerstens stiftelse i 2014.

Fyrsten er hennes tredje samarbeid med Tore Vagn Lid, tidligere har hun medvirket i Fatzer (2012) og Die Maßnahme (2008).