Tora von Platen

Dramaturg

Tora von Platen arbeider som frilans dramaturg og dramatiker ved siden av å være husdramaturg ved Västerbottensteatern i Skellefteå.

Hun har master i dramaturgi fra Stockholms Dramatiske Høgskole. Hun har også studert litteraturvitenskap og undervist i kreativ skrivning ved Södertörns høgskola.

Hun har hatt oppdrag for blant annet Kulturhuset Stadsteatern, Riksteatern og Dramaten i Stockholm. Hun har også arbeidet i Finland og Norge.
Hun har skrevet barneboken Allan och Mike som har blitt utgitt på Olika förlag.

Det er første gang hun gjester Nationaltheatret.