Main menu and utilities

Sponsorer og samarbeidspartnere

Vi har et nært og langsiktig forhold til våre sponsorer og samarbeidspartnere. Sammen har vi realisert flere av teatrets viktigste satsinger, som Ibsenfestivalen samt demokrati- og dialogprosjektet Demo17.

Nationaltheatret er landets ledende scenekunstinstitusjon og skal være et samlingssted for scenekunst preget av høy profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Vi ønsker å skape interesse og engasjement for den levende kunsten i alle aldersgrupper og samfunnslag. Teatret har gjennom de siste årene i tillegg til å utøve scenekunst utviklet en betydelig arena for samfunnsaktuelle møter og debatter.

Våre samarbeidspartnere er svært viktige for oss. Vi samarbeider med viktige og solide bedrifter, samfunnsaktører, tankesmier og organisasjoner som alle er med å bidra til både teatret som et samlingssted og til at vi sammen kan bringe kunsten ut. Samarbeidene er tuftet på ønsket om å bidra til gjensidig verdiskaping, og sammen utvikler vi unike og skreddersydde avtaler. Sammarbeidet med våre sponsorer har blant annet vært med på å realisere den internasjonalt anerkjente Ibsenfestivalen.

Full drift under rehabiliteringen av teatret 

Regjeringen har vedtatt at Nationaltheatret skal rehabiliteres. Når teatret pusses opp vil all drift skje utenfor hovedhuset i sentrum. Teatret vil likevel fortsatt være fullt operativt på leide scener. Vi vil gjerne invitere deg og din bedrift til en presentasjon av mulige avtaleformer og hva Nationaltheatret kan bidra med. Kanskje har du en idé du gjerne vil fortelle oss om? Vi gleder oss til å høre fra deg!

Ta gjerne kontakt med sponsorsjef Mona Rafn på e-post eller telefonnummer 451 71 940

 

Hovedsponsorer

  • OBOS har stått for byutvikling i Oslo i snart 85 år. For OBOS er byutvikling mer enn å fokusere på bygninger og infrastruktur. Et rikt kulturliv er en forutsetning for en levende by der folk trives og ønsker å bo.

    OBOS-logo
  • NORGESGRUPPEN er landets største handelshus og opptatt av å vise samfunnsansvar. Både Nationaltheatret og NorgesGruppen er nasjonale aktører med en solid posisjon og lang historie – og har et felles ønske om å påvirke samfunnet i positiv retning. 

    Norgesgruppen-logo

Samarbeidspartnere

OMSORGSPARTNER

Nationaltheatret og Omsorgspartner samarbeider om et program for Omsorgspartners ledergruppe hvor målet er å tilføre Omsorgspartners ledergruppe et utviklende perspektiv på relasjon, formidling, samarbeid og lederskap.

PROMETHEVS

Nationaltheatret samarbeider med lederutviklingsfirmaet PROMETHEVS om lederprogrammet MIMESIS, et unikt lederprogram som integrerer det beste fra ledelsesfeltet med skuespillerkunsten og verdensdramatikken. 

KEIRON

Nationaltheatret og KEIRON samarbeider årlig om et Vinterseminar for ledere i tilknytning til vismennenes dag 6. januar, og visdom er det vi søker denne dagen. KEIRON har en unik posisjon i sin kombinasjon av kulturformidling og ledelsesutvikling. 

FRITT ORD

Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. I 2016 samarbeidet Fritt Ord og Nationaltheatret om formidlingsprosjektet Nathan den vise, som omhandlet tro, religion og ytringsfrihet.

SPAREBANKSTIFTELSEN DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Sammen med Nationaltheatret har stiftelsen realisert demokratiprosjektet Demo17.

NATIONALTHEATRETS VENNER

Venneforeningen Nationaltheatrets venner har som målsetning å være teatrets støttespillere og veiledere i teatrets kontakt med publikum og myndighetene.

STIFTELSEN INTERNATIONAL

I norsk sammenheng representerer stiftelsen InterNational en ny form for organisering av arbeidet med å sikre alternative finansieringskilder av en konkret del av Nationaltheatrets virksomhet.

Stiftelsens formål er å styrke Nationaltheatrets virksomhet, den profesjonelle scenekunsten nasjonalt og internasjonalt og den europeiske felleskulturen spesielt, med hovedvekt på formidlingen av norsk dramatikk i utlandet.

Gjennom målsetningen om å sikre langsiktig, privat finansiering av teatrets internasjonale virksomhet, er stiftelsen en del av et større bilde av Nationaltheatret som statseid tilskuddsinstitusjon, ved at den internasjonale virksomheten ikke er nedfelt i teatrets tildelingsbrev, men definert av teatret selv som et satsingsområde.