Hopp til innhold

Fotograf: Øyvind Eide

Slik søker du deg til NyeNational

I samarbeid med Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB gir Nationaltheatret en gruppe skuespillertalenter muligheten til å videreutvikle seg på en av Norges største teaterinstitusjoner. Her kan du lese hvordan du søker deg til ordningen.

Nationaltheatret ønsker å satse målrettet på nye talenter over tid, og mener at møtet mellom de nye og de etablerte vil styrke både den som er i starten av sin karriere, norsk scenekunstfelt generelt og Nationaltheatret spesielt.

Les mer om NyeNational.

 

Informasjon om opptak av neste Nye National-kull:

Vi har ønske og intensjon om å forlenge Nye National-ordningen etter 2022, men vi ser dessverre at vi ikke har mulighet til å ta inn et nytt kull i år. Det er derfor besluttet at vi forlenger vårt andre kull ut 2022, og vi vil komme tilbake med mer informasjon om ny opptaksrunde så fort vi har mulighet.

 

Her er kriteriene du må oppfylle for å søke deg til ordningen:

 • Du må ha fullført en utøvende skuespillerutdannelse tilsvarende bachelor- eller mastergrad i Norge eller utlandet (relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende formell utdanning)
 • Du må beherske flytende norsk
 • Du må ha fullført din skuespillerutdannelse i løpet av de siste to årene (eller ha opparbeidet deg relevant arbeidserfaring på maksimalt tre år)
 • Du forventes å kunne delta på hele programmet, som strekker seg over et helt år
 • Du forventes å delta aktivt i kunnskapsdeling med øvrige talentutviklingsprogrammer tilknyttet Talent Norge

Hva skal søknaden bestå av?

 • Et søknadsbrev (på maks. 4000 tegn) hvor du skriver kort om deg selv, hvordan du ser på skuespillerens rolle i teatret og hvordan du ser på teatrets rolle i samfunnet.
 • CV og dokumentasjon av utdannelse og kunstnerisk virke. Du kan laste opp maks fem vedlegg som dokumenterer kunstnerisk virke i tillegg til CV og dokumentasjon på utdanning. De kunstneriske vedleggene må være representative for deg der du er i dag og bør i hovedsak dokumentere nyere arbeider. Legg ved lenker til eventuell musikk og video.

Rekrutteringsprosess:

 • Søknadsbrev, CV og dokumentasjon av kunstnerisk virke lastes opp i søknadsportalen innen gitt tidsfrist.
 • Faglig råd vil gå gjennom søknadene og velge ut søkere som blir innkalt til audition.
 • Det avholdes audition på Nationaltheatret. Til audition vil deltakerne bli bedt om å forberede en selvvalgt og en gitt tekst. Alle som får tilbud om å komme på audition vil få nærmere informasjon om dette av prosjektleder for NyeNational.
 • I rekrutteringsarbeidet vil det legges vekt på mangfold og jevn kjønnsbalanse.

Generelt:
Ufullstendige søknader eller søknader levert etter fristen vil ikke bli vurdert. Teatersjef ved Nationaltheatret står for utvelgelsen av deltakere til ordningen etter avholdt audition.

Spørsmål om opptak kan sendes til prosjektleder Kristin Fladmoe Wolmer (e-post kristin.fladmoe.wolmer@nationaltheatret.no og telefon 938 80 639)