Hopp til innhold

Fotograf: Marte Garmann

– Vi ønsker å gi nye talenter en så optimal start på yrkeslivet som mulig

Tidligere teatersjef ved Nationaltheatret, Hanne Tømta, håper at skuespillertalenter fra hele Norge søker seg til ordningen NyeNational.

Ordningen NyeNational skal gi en utvalgt gruppe nye talenter innen skuespillfaget muligheten til å videreutvikle sitt talent over tid med Nationaltheatrets ressurser i ryggen.

Les mer om Nye National her.
Slik søker du deg til Nye National.

– Idéen om NyeNational har oppstått ut fra et behov for å ha yngre skuespillere hos oss over tid, som kan utfordre ensemblet som allerede er på huset. At institusjonsteatrene trenger en base med unge, kompetente skuespillere tror vi er en helt gjengs oppfatning hos alle institusjonsteatre i Norge, forteller Tømta.

NyeNational skal utgjøre et eget ensemble med faste møtepunkt og et skreddersydd opplegg som skal sørge for personlig og faglig utvikling. Ifølge Tømta er dette et unikt tilbud som ikke har eksistert på teatret tidligere.

– Nye talenter og skuespillere får en sjelden anledning til å komme inn i yrkeslivet på en helt annen måte enn det det vanligvis legges til rette for, sier Tømta.

– På hvilken måte?

– I utdanningen lærer studentene å spille teater, men ikke nødvendigvis hvordan det er å jobbe på et teater. Et prosjekt som dette vil rett og slett være enormt styrkende for faget, håndverket, og skuespillerpraksisen. Ikke minst vil det utruste dem mentalt; hvordan møte fremtiden, føle seg tryggere både i samspillet og på seg selv som individ.

– Vi ønsker kort sagt å gi dem en så optimal start som overhodet mulig. NyeNational er en historisk god start på et langt og krevende yrkesliv.

– Hva ser dere etter?

– På den ene siden ser vi etter et klart skuespillertalent, med evne til å bevege og engasjere og alt det som forventes av en god skuespiller. På den andre siden er vi på jakt etter nye talenter som er opptatt av teatrets rolle i samfunnet, en bevissthet rundt teater som kunstform og hva man selv vil med sitt eget yrke.

Ordningen vil innebære at inntil sju talenter årlig ansettes som skuespillere i 100 prosent stilling med lønn ved Nationaltheatret. Deltakerne kan være i ordningen i ett til to år og vil utgjøre et eget ensemble med faste møtepunkt. Rekrutteringsprosessen starter høsten 2019, og prosjektet vil ha oppstart januar 2020.

– Kan du si litt om selve rekrutteringsprosessen?

– Vi evaluerer søknader og inviterer de aktuelle kandidatene til audition, som vil bestå av to runder. Selve auditiondagen kommer til å bestå av flere deler. Skuespillerne skal få ordentlig med tid og god anledning til å presentere seg skikkelig, i motsetning til ved mange andre auditionsammenhenger, hvor man kun får tre minutter. Det er vi opptatt av.

Tømta oppfordrer talenter fra hele Norge til å søke.

– Vi ønsker å nå ut til talenter fra hele Norge og med ulike teaterutdanninger – både norske og utenlandske.

Tømta understreker viktigheten av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNBs støtte, og ser frem til å igangsette et svært etterlengtet prosjekt.

– Jeg er utrolig stolt og glad for dette initiativet. Vi har lenge jobbet for å få til NyeNational, og er ekstremt takknemlige for at Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge tror på dette like mye som oss.