Hopp til innhold
Yusuf Toosh Ibra, Maria Kristine Hildonen, Jacob Jensen, Jonas Hoff Oftebro, Monica Dybwad, Peiman Azizpour og Maria Lingfors utgjør det andre skuespillerkullet av NyeNational.

Fotograf: Øyvind Eide

NyeNational – en satsing på nye skuespillertalenter

I samarbeid med Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB gir Nationaltheatret en gruppe skuespillertalenter muligheten til å videreutvikle seg ved en av Norges største teaterinstitusjoner.

Nationaltheatret ønsker å satse målrettet på nye talenter over tid og mener at møtet mellom de nye og de etablerte vil styrke både den som er i starten av sin karriere, norsk scenekunstfelt generelt og Nationaltheatret spesielt.

Derfor har teatret inngått et samarbeid med Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB om satsingen NyeNational. Ordningen gir en utvalgt gruppe nye skuespillere muligheten til å videreutvikle sitt talent over tid innenfor institusjonen – og slik bringe nye historier, ny tematikk, nytt språk og nye roller inn i teatret.

Ordningen går over tre år og vil innebære at inntil sju talenter årlig ansettes som skuespillere i 100 prosent stilling med lønn ved Nationaltheatret. Deltakerne kan være i ordningen i ett til to år og vil utgjøre et eget ensemble med faste møtepunkt. Det vil skreddersys et opplegg for dem med både interne og eksterne bidragsytere.

Deltakerne velges ut gjennom en søknads- og auditionprosess, hvor det i rekrutteringsarbeidet vil legges vekt på mangfold og jevn kjønnsbalanse. Det opprettes et faglig råd som vil velge ut søkere som går videre til audition. Faglig råd består av teatersjef, dramaturg og en skuespiller fra Nationaltheatret i tillegg til ekstern regissør og teatersjef.

Les mer om hvordan du søker her.

NyeNational vil gi de nye skuespillerne:

 • mulighet til å utvikle seg og tilegne seg kunnskap, erfaringer og kompetanse på et høyt faglig nivå innenfor institusjonen og med teatrets ressurser
 • et fellesskap hvor de kan få sjansen, tilliten og tryggheten til å ta plass og bli sett – både i sitt eget ensemble og innenfor teaterinstitusjonen
 • en god eksponeringsflate for sine videre karrierer

NyeNational vil innebære at de nye skuespillerne:

 • inngår i teatrets ensemble og medvirker i teatrets ordinære produksjoner
 • får gjennomføre en egenproduksjon
 • blir utfordret i ulike kunst- og kulturuttrykk gjennom studiebesøk, workshops, samarbeidsprosjekt etc.
 • får faglig veiledning og en fadder som fungerer som støtteperson

Kritierer for å søke seg til ordningen:

 • Skuespilleren må ha fullført en utøvende skuespillerutdannelse tilsvarende bachelor- eller mastergrad i Norge eller utlandet (relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende formell utdanning)
 • Skuespilleren må beherske flytende norsk
 • Skuespilleren må ha fullført sin skuespillerutdannelse i løpet av de siste to årene (eller ha opparbeidet seg relevant arbeidserfaring på maksimalt tre år)
 • Skuespilleren forventes å kunne delta på hele programmet, som strekker seg over et helt år
 • Skuespilleren forventes å delta aktivt i kunnskapsdeling med øvrige talentutviklingsprogrammer tilknyttet Talent Norge