Main menu and utilities

Ibsenfestivalen

Om Ibsenfestivalen

Les mer om festivalen som feirer Norges største dramatiker, gjennom blant annet forestillinger, samtaler, kunstnermøter og barnearrangementer som gir oss ulike blikk på Ibsen, mennesket og samfunnet.

Aldri har Henrik Ibsen blitt spilt så mye så mange steder i verden. Slik Norges store dramatiker sprengte grenser for hva dramatikk kunne være, sprenger hans diktning og tankegods grenser mellom land og språk.

Under Ibsenfestivalen kommer Ibsen hjem igjen – til Nationaltheatret og Oslo, der hans dramatikk settes i scene av ledende internasjonale teatre. Programmet består av nye produksjoner av høy kunstnerisk kvalitet – på flere språk.

Verdens største teaterpris, The International Ibsen Award, deles ut, og publikum blir presentert for verker av den aktuelle vinneren.

Internasjonal feiring

Ikke minst er Ibsenfestivalen stedet der våre egne kunstnere viser verden hva den norske teaterscenen kan by på. Slik blir Ibsenfestivalen en internasjonal feiring av Norges største dramatiker og hans banebrytende arbeid for teatret og samfunnet.

Gjennom 26 år, 15 festivaler og nær 280 arrangementer og oppsetninger fra inn- og utland har Ibsenfestivalen vist oss hvor evig aktuell Ibsen er. I tillegg har festivalen forandret hvordan Ibsens dramatikk settes opp i Norge.

– Ibsenfestivalen førte til at verden kom inn i det norske teatret på en ny og langt sterkere måte. Etter etableringen av Ibsenfestivalen kunne Ibsen ikke settes opp på samme måte lenger, skrev Ibsen-forskerne Frode Helland og Julie Holledge ved festivalen i 2014.

– Ibsenfestivalen startet en fornyingsbølge i Ibsen-fremstillingen og har synliggjort Ibsens internasjonale betydning … Samtidig er Nationaltheatret og norsk institusjonsteater blitt mer internasjonalt orientert gjennom Ibsenfestivalen, skrev førsteamanuensis i teatervitenskap Keld Hyldig ved festivalens 20-årsjubileum i 2010.

Har banet vei for ny retning

Han gikk også langt på vei i å vise hvordan festivalen har brakt en ny type teater – det postmoderne regiteatret – til Norge, der Ibsentradisjonen primært har vært en skuespillertradisjon. Regiteatret fikk ifølge Hyldig «noe som kan karakteriseres som et gjennombrudd» ved festivalen i 2004, og denne nye retningen ble bekreftet i ved festivalen 2006.

Og publikum tar imot. Forrige festival i 2016 satte besøksrekord og bekreftet Ibsenfestivalen som Norges største og viktigste teaterfestival. Samtidig har Ibsenfestivalen blitt stadig mer internasjonal, også blant publikum: Aldri har festivalen hatt så mange internasjonale publikummere som i 2016.

Også i 2018 vil sideprogrammet gjøre festivalen til en møteplass for tilreisende i alle aldre. Her blir det samtaler, foredrag, teatersnakk og kunstnermøter, Ibsen-quiz, Ibsen-stunt og morsomme barnearrangementer – og hver kveld åpnes festivalbaren.

Programmet for Ibsenfestivalen 2018 lanseres våren 2018, og byr på nye, utfordrende og spennende møte med Norgeshistoriens største dramatiker og forestillinger i verdensklasse.

Ibsenfestivalen førte til at verden kom inn i det norske teatret på en ny og langt sterkere måte.

Frode Helland og Julie Holledge, forskere ved Senter for Ibsenstudier ved Universitetet i Oslo.