Jonas Strand Gravli leser Lillebror og Knerten, kapittel 7: Hos snekkeren