Hopp til innhold

Teaterskole på Teams for videregående

Bli kjent med Nationaltheatret fra innsiden sammen med en skuespiller og en formidler.

Velkommen til et digitalt kunstnermøte der elever får møte en av Nationaltheatrets skuespillere og oppleve hvordan tekst analyseres og formidles, og hva teatret generelt kan lære oss. Teater blir en del av timeplanen!

Hva kan skuespilleren bidra med inn i norsktimen? Hvordan kan teatret inspirere og belyse tekstarbeid fra nye innfallsvinkler?

Alle landets videregående skoler og 10. klasser har mulighet til å kjøpe billett til et pedagogisk digitalt undervisningsopplegg fra Nationaltheatret. Opplegget er et bidrag til norskundervisningen og møter flere av kompetansemålene i Læreplan for norskfaget på videregående skole.

Passer i norskundervisningen fra 10. trinn til og med videregående skole.

Lærer og skoleklasse får et eget Teams-møte med en av teatrets skuespillere.

Det digitale opplegget varer i ca. 50–60 minutter. 

Praktisk informasjon

  • En påmeldingsbillett koster kr 800,- og gir tilgang til Nationaltheatrets digitale teaterskole. Varighet 50-60 minutter.
  • En påmeldingsbillett inkluderer alle elever i din klasse. Øvrige klasser på samme trinn kan også inkluderes i samme påmeldingsbillett, maksgrense er tilsammen tre skoleklasser på samme påmeldingsbillett.
  • Formidler tar kontakt med lærer for å sette opp Teams-møte, samt gir lærer tilgang til den digitale forestilling som dere ønsker å se sammen i klasserommet.
  • Det anbefales at alle elever og lærer sitter klare fem minutter før booket tid.
  • Lærer er aktivt med gjennom hele opplegget, og hjelper til med dialogen mellom elever og formidler/skuespiller.
  • Husk å teste smartboard/projektor med god lyd i forkant til Teams-møte, slik at alle i klasserommet får alt med seg.