Main menu and utilities

Main menu

Fotograf: International Ibsen Award

Nominasjoner til Den Internasjonale Ibsenprisen

Komiteen ønsker nominasjoner fra allmennheten velkommen i en åpen nominasjonsprosess. 

Du kan nominere en person, institusjon eller en organisasjon som du mener har bragt en ny kunstnerisk dimensjon til drama- eller teater.

Hvem kan nominere?

Komiteen ønsker alle velkomne til å nominere, og vil vurdere nominasjonene etter at tidsfristen er utgått. Komitémedlemmene reiser verden rundt for å se forestillinger knyttet til de nominerte, og har deretter flere møter før de bestemmer seg for prisvinneren.

Alle kan sende inn nominasjoner, men selvutnevnelser blir dessverre ikke akseptert. Nominasjonene er strengt konfidensielle, så ved innsendinger av nominasjoner aksepterer du at du ikke vil avsløre det til den nominerte, eller andre, før etter at prisvinneren er blitt annonsert.

Prisen tildeles annethvert år hvor vinneren mottar 2.5 millioner Norske kroner. Det er ingen vilkår knyttet til å akseptere prisen. Vinneren blir annonsert på Henrik Ibsens bursdag den 20. mars, og mottar offisielt prisen under Ibsenfestivalen følgende september, hvor prisseremonien og pressekonferansen vil finne sted på en utdelingsseremoni på Nationaltheatrets hovedscene. 

Send inn nominasjonen

Nominasjonene kan sendes inn: 

a)     via e-post til international.ibsen.award@nationaltheatret.no

b)     via post til International Ibsen Award, c/o Nationaltheatret, Postboks 1225 Vika, 0110 Oslo, Norge.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan returnere materiale som er blitt sendt inn.

Nominasjonsbrevet må være skrevet på engelsk, og inneholde den nominertes biografi eller CV. Brevet må også inneholde velbegrunnede argumenter som forklarer hvordan og hvorfor personen, institusjonen eller organisasjonen har bragt en ny kunstnerisk dimensjon til drama- eller teater. Det må også inneholde to eller tre foreslåtte referanser som vet, og kan gi ytterligere opplysninger om kandidatens arbeid. 

Eventuelle henvendelser kan sendes til international.ibsen.award@nationaltheatret.no