Hopp til innhold

Mengden informasjon som finnes om oss i helsetjenesten, og data som vi selv samler inn med kroppssensorer og smarttelefoner, vokser. Hvordan sikres personvernet, og hva kan skje når samfunnet vet for mye om oss? Vi tar debatten med bakgrunn i høstens oppsetning av 1984 på Nationaltheatret.

Ikke i salg

Helsedata – store verdier eller medisinsk overvåkingssamfunn på frammarsj?

Mengden informasjon som finnes om oss i helsetjenesten, og data som vi selv samler inn med kroppssensorer og smarttelefoner, vokser. Hvordan sikres personvernet, og hva kan skje når samfunnet vet for mye om oss? Vi tar debatten med bakgrunn i høstens oppsetning av 1984 på Nationaltheatret.

Data fra ulike helseregistre og analyse at materialer i biobanker har stor verdi i forskningssammenheng. Dataene skal bidra til å finne ut hvordan vi bedre kan forebygge, diagnostisere og behandle sykdom. Ved å analysere data fra individ og store grupper kan vi få mer persontilpasset behandling.

Hvordan skal vi innrette oss slik at vi tar vare på verdien i dataene samtidig som det ikke går på bekostning av vårt personvern? Vi tar debatten!

Program: 

Innledninger ved

  • Professor Ole Andreassen, Det medisinske fakultet, UiO. Han vil snakke om verdien av helsedata for bedre behandling av psykiske lidelser. Han leder Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) ved UiO og Oslo universitetssykehus. Her er analyse av genetiske, nevrobiologiske og psykologiske faktorer samt miljøfaktorer avgjørende for å forstå de underliggende mekanismene for psykiske lidelser. Han har nylig vært med å utvikle en test for Alzheimers sykdom.
  • Jurist og stipendiat Heidi Beate Bentzen, Senter for medisinsk etikk og Senter for rettsinformatikk, UiO. Hun jobber med rettslige reguleringen av persontilpasset medisin.

Bakgrunnen for frokostseminaret er forestillingen 1984, basert på George Orwells framtidsroman fra 1949. 1984 settes opp på Torshov, Nationaltheatret i høst.

Arrangementet er en del av UiO:Forskningsdagen.