Teaterskole på Teams for videregående

Bli kjent med Nationaltheatret fra innsiden sammen med en skuespiller og en formidler.

Hva kan skuespilleren bidra med inn i norsktimen? Hvordan kan teateret inspirere og belyse tekstarbeid fra nye innfallsvinkler? Velkommen til et digitalt kunstnermøte der elever får møte en av Nationaltheatrets skuespillere og få oppleve hvordan tekst analyserer og formidles og hva teatret generelt kan lære oss. Teater blir endel av timeplanen!

Alle landets videregående skoler og 10. klasser har nå mulighet til å kjøpe billett til et nytt, pedagogisk og digitalt undervisningsopplegg fra Nationaltheatret. Opplegget er et bidrag til norskundervisningen og møter flere av kompetansemålene i Læreplan for norskfaget på videregående skole.

Én billett inkluderer alle elevene i klassen

Se alle datoer

Passer i norskundervisningen fra 10.trinn til og med videregående skole.

Lærer og skoleklasse får et eget Teams-møte med en av teatrets skuespillere.

Det digitale opplegget varer i ca. 50-60 minutter. 

Praktisk informasjon

  • En påmeldingsbillett koster kr 800,- og gir tilgang til Nationaltheatrets digitale teaterskole. Varighet 50-60 minutter.
  • En påmeldingsbillett inkluderer alle elever i din klasse. Øvrige klasser på samme trinn kan også inkluderes i samme påmeldingsbillett, maksgrense er tilsammen tre skoleklasser på samme påmeldingsbillett.
  • Formidler tar kontakt med lærer for å sette opp Teams-møte, samt gir lærer tilgang til den digitale forestilling som dere ønsker å se sammen i klasserommet.
  • Det anbefales at alle elever og lærer sitter klare fem minutter før booket tid.
  • Lærer er aktivt med gjennom hele opplegget, og hjelper til med dialogen mellom elever og formidler/skuespiller.
  • Husk å teste smartboard/projektor med god lyd i forkant til Teams-møte, slik at alle i klasserommet får alt med seg.