Teaterskole på Teams for videregående

Bli kjent med Nationaltheatret fra innsiden sammen med en skuespiller og en formidler.

Hva kan skuespilleren bidra med inn i norsktimen? Hvordan kan teateret inspirere og belyse tekstarbeid fra nye innfallsvinkler? Velkommen til et digitalt kunstnermøte der elever får møte en av Nationaltheatrets skuespillere og se en digital forestilling. Teater blir endel av timeplanen!

Alle landets videregående skoler og 10. klasser har nå mulighet til å kjøpe billett til et nytt, pedagogisk og digitalt undervisningsopplegg fra Nationaltheatret. Opplegget er et bidrag til norskundervisningen og møter flere av kompetansemålene i Læreplan for norskfaget på videregående skole.

Én billett inkluderer hele trinnet.

Se alle datoer

Passer i norskundervisningen i videregående skole, men også for 10. trinn.

Lærer og skoleklasse får et eget Teams-møte med skuespiller, samt tilgang til en av våre digitale forestillinger med på kjøpet.

Det digitale opplegget varer i ca. 50 minutter. 

Praktisk informasjon

  • En påmeldingsbillett koster kr 800,- og gir tilgang til Nationaltheatrets digitale teaterskole (varighet 50 minutter) og en digital forestilling av enten Et dukkehjem eller Vildanden (verdi kr 1.800,-)
  • En påmeldingsbillett inkluderer alle elever i din klasse. Øvrige klasser på samme trinn kan også inkluderes i samme påmeldingsbillett, hvis hele trinnet ønsker å være med på Teaterskole på Teams.
  • Formidler tar kontakt med lærer for å sette opp Teams-møte, samt gir lærer tilgang til den digitale forestilling som dere ønsker å se sammen i klasserommet.
  • Det anbefales at alle elever og lærer sitter klare fem minutter før booket tid.
  • Lærer er aktivt med gjennom hele opplegget, og hjelper til med dialogen mellom elever og formidler/skuespiller.
  • Husk å teste smartboard/projektor med god lyd i forkant til Teamsmøtet, slik at alle i klasserommet får alt med seg.