Main menu and utilities

Main menu

Teaterskole på Teams for videregående

Bli kjent med Nationaltheatret fra innsiden sammen med en skuespiller og en formidler.

Et kunstnermøte for skoleklasser med en av Nationaltheatrets skuespillere.

Hva kan skuespilleren bidra med inn i norsktimen? Hvordan kan teateret inspirere og belyse en tekst fra nye innfallsvinkler?

Alle landets videregående skoler og 10. klasser har nå mulighet til å melde seg på et nytt, pedagogisk og digitalt undervisningsopplegg fra Nationaltheatret. Opplegget er et bidrag til norskundervisningen på hjemmeskole, og møter flere av kompetansemålene i Læreplan for norskfaget på videregående skole.

Lærer og elever får møte en av teatrets skuespillere, og snakke med henne om hvordan hun jobber med teksttolkning for å forme karakterer og utvikle samspillet med andre skuespillere.

Med utgangspunkt i et utdrag fra Vildanden av Ibsen, vil elevene sammen med skuespiller, se nærmere på scenekunstnernes prosess med et teaterstykke. Det blir en sniktitt inn i Vildanden som et eksempel på skuespillerens tekstarbeide, opplegget passer også helt fint til norskklasser som ikke jobber med Ibsen.

Vi inviterer til en åpen samtale mellom skuespiller og elever, og kanskje vil man også oppdage hvordan teater og Ibsens tekst kan gi oss nye perspektiver.

Bli med på en annerledes norkstime! 

Opplegget inneholder tre deler:

  • Del 1: Læreren får tilsendt et tekstutdrag som et obligatorisk forarbeid som elevene gjør i skoletiden. Varighet 30–40 minutter.
  • Del 2: Møte på Teams med en av teatrets skuespillere og teaterformidlere. Varighet ca. 50 minutter.
  • Del 3: Læreren får tilsendt en Kahoot og etterarbeid som er valgfritt og for dem som ønsker å jobbe videre med Vildanden. 

Velkommen til kreative og interaktive digitale møter med Nationaltheatret – et bidrag inn i hjemmeskolehverdagen og til undervisning i norsk, samfunnsfag og dramafagene.

Passer i norskundervisningen i videregående skole, men også for 10. trinn.

Lærer og skoleklasse får et eget Teams-møte med skuespiller og teaterformidler.

Det digitale opplegget varer i ca. 45 minutter og er gratis.

Praktisk informasjon

  • En påmeldingsbillett inkluderer alle i din klasse. Formidler tar kontakt med lærer for å sette opp Teams-møte med lærer og elevene.
  • Opplegget kungerer både på hjemmeskole med hvert sitt læringsbrett og i plenum i klasserom via smartboard/storskjerm.
  • Det anbefales at alle elever og lærer sitter klare fem minutter før booket tid, og at lærer har et overblikk over kommentarfeltet, sammen med formidler.
  • Lærer er aktivt med gjennom hele opplegget, og hjelper til med dialogen mellom elever og formidler/skuespiller.
  • Alle elever trenger blyant og papir. 
  • Ha god lyd slik at alle i klasserommet får alt med seg. 
  • Opplegget varer i ca. 50 minutter og er gratis.