Main menu and utilities

Main menu

Handlekurv

Teaterskole på Teams for videregående

Opplev Nationaltheatret fra innsiden og dypdykk ned i Vildanden sammen med en skuespiller og en formidler.

Gratis påmelding. Én billett inkluderer hele klassen din

Se alle datoer

Passer i norskundervisningen i videregående skole, men også for 10. trinn.

Lærer og skoleklasse får et eget Teams-møte med skuespiller og teaterformidler.

Det digitale opplegget varer i ca. 50 minutter og er gratis.

Møt en av teatrets skuespillere og dypdykk ned i Ibsens Vildanden

Skal klassen din jobbe med Ibsen? Skal dere lese Vildanden eller et annet Ibsen-stykke? Eller er dere bare nysgjerrige på å høre hvordan en skuespiller jobber med tekst og fremføring?

Alle landets videregående skoler og 10. klasser har nå mulighet til å melde seg på et nytt, pedagogisk og digitalt undervisningsopplegg fra Nationaltheatret. Opplegget er et bidrag til norskundervisningen på hjemmeskole, og møter flere av kompetansemålene i Læreplan for norskfaget på videregående skole.

Med utgangspunkt i Henrik Ibsens Vildanden får lærer og elever jobbe med det klassiske Ibsen-stykket på en unik måte, nemlig ved hjelp av skuespillerens verktøy. Klassen får et eget digitalt møte på Teams med en av Nationaltheatrets skuespillere og teaterformidlere, som sammen med elevene vil utforske den klassiske Ibsen-teksten med fokus på analyse, fremføring, refleksjon og samtale.

Bli med på en annerledes norkstime! 

Opplegget inneholder tre deler:

  • Del 1: Læreren får tilsendt et tekstutdrag og noe obligatorisk forarbeid som elevene jobber med i skoletiden som forberedelse til det digitale Teams-opplegget. Varighet 30–40 minutter.
  • Del 2: Møte på Teams med en av teatrets skuespillere og teaterformidlere. Varighet ca. 50 minutter.
  • Del 3: Læreren får tilsendt etterarbeid, som er skriftlige oppgaver og dramaøvelser som klassen kan gjøre sammen i klasserommet eller på hjemmeskole. Etterarbeidet er valgfritt og for de som ønsker å dykke enda dypere ned i stykket.

Velkommen til kreative og interaktive digitale møter med Nationaltheatret – et bidrag inn i hjemmeskolehverdagen og til undervisning i norsk, samfunnsfag og dramafagene.

Praktisk informasjon

  • En påmeldingsbillett inkluderer alle i din klasse. Formidler tar kontakt med lærer for å sette opp Teams-møte med lærer og elevene.
  • Opplegget kungerer både på hjemmeskole med hvert sitt læringsbrett og i plenum i klasserom via smartboard/storskjerm.
  • Det anbefales at alle elever og lærer sitter klare fem minutter før booket tid, og at lærer har et overblikk over kommentarfeltet, sammen med formidler.
  • Lærer er aktivt med gjennom hele opplegget, og hjelper til med dialogen mellom elever og formidler/skuespiller.
  • Alle elever trenger blyant og papir. 
  • Ha god lyd slik at alle i klasserommet får alt med seg. 
  • Opplegget varer i ca. 50 minutter og er gratis.