Regissør Simen Formo Hay vil skape et særegent tilholdssted og kulturarena av det gamle, slitte Økernsenteret

Fotograf: Øyvind Eide

Døden på Oslo S – en by for alle?

I løpet av spilletiden til Døden på Oslo S skal Nationaltheatret okkupere Økernsenteret og skape en møteplass og en totalopplevelse som tar vare på undergrunnsestetikken og varmen fra historien.

Prosjektet skal invitere unge til å sitte i førersetet i prosjektet, og forme hva slags innhold som skal fylle Økernsenteret. Det etableres et ungt crew, en praktikantordning, og det avholdes workshops og innspillsmøter.

Gjennom debatter og panelsamtaler skal vi engasjere. Her spør vi – hvordan skaper man en by som rommer alle, der også det skeive og upolerte hører hjemme? Hva trenger en by som Oslo, hva bør gjøres, og hvordan kan det oppnås? Vi ønsker å samle de viktigste interessentene, politikere, ulike samfunnsaktører, utbyggere og ressurser i sosialt arbeid, ungdomsarbeid og rusarbeid.

Og ikke minst skal vi lage et møtested. Vi skal utnytte muligheten vi får til å skape felleskap ved å lage en omsluttende teaterarena i et gammelt, nedlagt kjøpesenter. Hver kveld er en egen happening, og ingen kvelder på Økernsenteret blir like. Gjennom faste tilbud for unge, aktivitetsprogram og konserter vil vi tilby et særegent tilholdssted og skape kulturopplevelser for folket midt i Økern Sentrum.

Følg med her for informasjon om hva som skjer på Økernsenteret fremover!