Hopp til innhold
125 år
Bilde av en stor gruppe mennesker fra Frivillighetshæren

Den russiske borgerkrigen – en rask innføring

Stykket Flukt handler om de siste dagene av den russiske borgerkrigen. Husker du ikke alle detaljer rundt denne krigen, sier du? Fortvil ikke – her kommer en kjapp gjennomgang.

 • Den russiske borgerkrigen varte fra 1918 til 1922.
 • Hovedmotstanderne i borgerkrigen var bolsjevikene («de røde») og deres motstandere («de hvite»).
 • Krigen fulgte i kjølvannet av Den russiske revolusjon i 1917, hvor tsaren ble avsatt.
 • Under tsarens eneveldige styre hadde alle politiske partier vært forbudt, og innbyggerne hadde ikke hatt noen demokratiske rettigheter.
 • De røde bolsjevikene, med Lenin i spissen, overtok makten etter tsarens avsettelse.
 • Like etter bygde ledende russiske offiserer opp en hær med mål å knuse bolsjevismen. De kalte hæren Frivilligarmeen, og den ble kjernen i den hvite bevegelsen.
 • De hvite ble ledet av Anton Denikin, Pjotr Wrangel og Aleksander Koltsjak.
 • De røde bolsjevikene vant krigen, og dette var grunnlaget for opprettelsen av det kommunistiske Sovjetunionen i 1922, med Lenin som leder frem til 1924, etterfulgt av Stalin.
 • Flukt omhandler de siste dagene av den russiske borgerkrigen, og utspiller seg i november 1920.
 • Vi følger restene av den hvite hæren under general Wrangel, som fortvilet kjemper for å holde bolsjevikene ute av Krim.
 • De hvite mislykkes og må evakuere over Svartehavet til Konstantinopel (Istanbul).

Kilder:

Se bilder

1/2

1/2

Soldater fra Den røde armé står på linje og peker geværene oppover

Soldater fra Den røde armé

Foto: Jakov Steinberg

En gruppe soldater fra Frivillighetshæren

Den hvite Frivillighetsarmeen.

Foto: Lodewijl Hermen Grondijs

Soldater fra Den røde armé

Foto: Jakov Steinberg

1/2

1/2

Les mer om forestillingen

Forestilling
Menn og kvinner i 20-tallsklær foran grønn bølgeblikkvegg

Flukt

Intenst, mektig – og humoristisk drama om kampen for kjærlighet og menneskelighet i en brutal og umenneskelig situasjon. Hvem kan du stole på når du er på flukt?

Les mer