Hopp til innhold
125 år
Portrett av kvinne i samisk kofte

Ida Helene Benonisen

Ida Helene Benonisen (hun/de) er en samisk-norsk slampoet.

Sammen med Asha Abdullahi driver de slamscenen Blue Monday på SALT i Oslo. Her holdes det både workshops, skrivestunder og poesikvelder. Hun har også et aktivt virke som utøvende slampoet.

Benonisen er opptatt av å bruke poesien både som et utrykk for det personlige og nære, men også som et virkemiddel og verktøy i sin aktivisme og politiske engasjement. Benonisen sin poesi blei en sentral del av demonstrasjonene under Fosen-aksjonen da hun tok seg inn på Olje- og energidepartementet for å vise motstand mot det pågående menneskerettighetsbruddet mot Fosen-samene.