Hopp til innhold
Regissør og dramatiker Tyra Tønnessen

Fotograf: Erika Hebbert

Oppskrift på en julemiddag

Hva er det typiske for Norges historie? Og for norske familiers historie? Viljen til samarbeid, fred og harmoni er i hvert fall framtredende. Finnes det likevel materiale til dramatisk konflikt i dette?

Arbeidet med Julemiddag begynte med karakterene. Menneskenes ekte liv var utgangspunkt for historien. Hver av skuespillerne som deltok i forestillingen, fortalte om et nært familiemedlem, en de kjenner så godt at de kan gjette hvordan vedkommende vil reagere i hypotetiske situasjoner. Vi forsøkte å forstå disse ulike personenes kjerne. For å hjelpe oss å forstå et menneskes gjennomgående mål, stilte vi spørsmålet: Hva er dette menneskets idé om lykke?

Etter å ha valgt ut noen av disse mennesketypene, satte jeg dem sammen i nye konstellasjoner: Jeg lot den enes søster bli gift med den andres far, og så videre.

Inspirert av Thorton Wilders The Long Christmas Dinner satte jeg dem så rundt julebordet. Ville sammenstillingen av ulike karakterer med ulike livsmål i seg selv skape dramatisk konflikt? Skjerper julen konflikter? En slags reality-lek med fiktive, men likevel opprinnelig ekte mennesker kom i gang, og en rekke situasjoner oppsto straks rundt bordet. Etter å ha improvisert en stund, valgte jeg ut karakterer, skjerpet dem, ga dem nye egenskaper og diktet til nye karakterer som kunne skape interessante motsetninger til dem vi allerede hadde.

Stort og lite

I tillegg ga jeg dem ytre omstendigheter fra ulike historiske epoker. Hva påvirker oss mest, det som skjer her og nå rundt bordet, eller store historiske, politiske og økonomiske rammer? Begge deler. De store omstendighetene er fundamentet og forutsetningen for de små. Og nettopp forholdet mellom de nære relasjonene i øyeblikket og de langsomt skiftende ytre omstendighetene ble et hovedtema for arbeidet.

Forestillingen har blitt til i to etapper. Først deltok en klasse skuespillerstudenter fra Kunsthøgskolen, og i neste omgang fortsatte arbeidet med Nationaltheatrets skuespillere. Hver nye oppsetning ved Nationaltheatret har også gitt mulighet for videreutvikling og justeringer.

Det allmenne i historien

Jeg har måttet lete etter det allmenne i det individuelle, den dypere mening i den spontane impuls fra improviserende skuespillere, det store bildet i det lille. Jeg har bestemt hvilke spor som skal forfølges og videreutvikles. Ut av dette har jeg skapt forestillingens dramaturgi og forsøkt å løfte fram noe som forhåpentligvis angår flere enn de involverte.

Av Tyra Tønnessen, regissør og dramatiker