Hopp til innhold

Yoga for Theatres

Av MAISONDAHLBONNEMA

En økologisk opera om nazister og bærplukking

Yoga for Theatres inviterer deg til en bevissthetsutvidende strekkøvelse for verden som den er. 

En øvelse i oppmerksomt nærvær gjennom sanger om ideers fleksibilitet og begrepers monstrøse virkelighet.

Også tyske SS anbefalte de ansatte i konsentrasjonsleirene å drive med yoga. Og Hans Petters grandonkel, som malte bildet av lille HP som plukket blåbær på Lambertseter, som elsket naturen og den sunne livsstil, var overbevist om at Hitlers ideer ville gjøre verden til et bedre sted.

Fire bærplukkere synger oss inn i biosentrismen. Formålet er å gjøre seg til venns med jorden igjen gjennom ydmykhet: Vi er 7,7 milliarder mennesker som deler sangen, men vi synger alle alene.

Denne forestillingen er ikke lenger i spill. Trykk her for å se alle aktuelle forestillinger.

Av MAISONDAHLBONNEMA.

Urpremiere 10. oktober 2019. Ble spilt 10.–12. oktober 2019 på Malersalen.

Varighet: ca. 1 time. Performed in English. Read more in English below. Vi gjør oppmerksom på at det medvirker en hund i forestillingen.

Co-produksjon: Needcompany, Nationaltheatret og BIT Teatergarasjen. Støttet av Kulturrådet og The ImPulsTanz Residency Programme.

An Eco-Opera about Nazis and Picking Berries

Yoga for Theatres invite you to a consciousness-expanding stretching exercise for the world as it is.

An exercise in being attentively present, through songs about the flexibility of ideas and the monstrous reality of concepts.

The German SS would recommend yoga to concentration camp staff. And Hans Petter’s great uncle, who painted the picture of little HP picking blueberries at Lambertseter, who loved nature and healthy living, was convinced Hitler’s ideas would make the world a better place.

Four berry pickers lead us into biocentrism through song. The purpose is to befriend Earth again through humility: We are 7.7 billion people sharing the song, but we all sing alone.

By MAISONDAHLBONNEMA.
Running time: approx. 1 hour.
Performed in English.
Co-production: Needcompany, the National Theatre of Norway, and the BIT Theatre Garage.
Funded by the Arts Council and The ImPulsTanz Residency Programme.

En ICON-produksjon

Forestillingen er en del av Nationaltheatrets ICON-program, som presenterer toneangivende kompanier innenfor internasjonal scenekunst. Les mer her.