Main menu and utilities

Photographer: Øyvind Eide

Nationaltheatrets samfunnsoppdrag

Teatret har hatt et viktig samfunnsoppdrag gjennom alle tider. Her kan du lese mer om teatrets generelle historiske betydning – og Nationaltheatrets spesielle betydning i Norge.

Det er kanskje lett å glemme at teatret oppsto i det antikke Hellas, på samme sted og tid som demokratiet, men det gjorde det, og ikke uten grunn. Teatret spilte en viktig rolle i å skape en felles kulturell identitet, og gjennom teaterfestivaler oppsto et frirom og en unntakstilstand for borgerne. Slik ble teatret en av byggesteinene i demokratiets DNA.

Teatret har alltid speilet sin samtid. Da den mørke middelalderen gjorde sitt inntog i Europa, var også teaterscenene i større grad mørklagt. Og sjelden har teaterkunsten blomstret som da renessansen overtok. Da Norge ble en fri nasjon med egen grunnlov, ble det også bestemt at Nationaltheatret skulle bygges, som hele nasjonens teaterscene. Det skulle ligge midt i nasjonens hjerte – mellom storting og slott, universitet og rådhus. Dette bygget – og dets virksomhet – er viktig for hele landets identitet.

Under krig og okkupasjon har kunsten og kulturen blitt sensurert, slik Nationaltheatret også ble under andre verdenskrig.

Antikken, nasjonsbyggingen, krisetider og nåtid

Her kan du se et historisk tilbakeblikk hvor teatrets betydning i antikken (ca. 800 fvt.–ca. 500 evt.), fremveksten av det norske (1884–1905), krig og okkupasjon (1940–1945) og vår tid.

Historisk teaterblikk

  De kollektive opplevelsene

  Men det er ikke bare samfunnet som trenger teater. Vi trenger teater – også på det personlige plan. Vi går inn i teatret som enkeltindivider, og går ut som en gruppe. Som Toralv Maurstad sa i sin egen 90-årstale: «Behovet for den kollektive opplevelsen er en del av det å være menneske. Det er et behov som ligger dypt inne i oss.»

  Teatret er også en aktiv aktør i det offentlige ordskiftet, og gjennom debatter og samtaler fylles teatret med publikum og viktige stemmer utover det som foregår på scenen mellom forestillingsstart og teppefall. I 2016 ble det arrangert så mange som 244 formidlingsarrangementer, som introduksjoner, frokostseminarer, teaterquizer og skoleaktiviteter.

  Her kan du lese noe av det som ble sagt om teater i 2016.

  Sagt om teater

   Et teater for fremtiden

   Nationaltheatret har blitt satt på prøve gjennom historien, og de siste årene har teatret kanskje stått overfor den største prøven av dem alle. Gjennom mange år med langdryge prosesser og mangel på beslutningsevne har byggets tilstand forverret seg – og behovet for at noe må skje har blitt stadig mer kritisk. En av Norges historisk viktigste bygninger må nå nødsikres for ikke å falle sammen.

   Når man nå skal sette i gang med rehabiliteringen av Nationaltheatret, er det viktig å kunne ha to tanker i hodet samtidig: Å ruste opp et gammelt, vernet bygg trenger ikke å bety at man ikke også fornyer. Nationaltheatret skal i enda større grad spille en aktiv rolle for folk og samfunn og oppleves som mer inkluderende, åpent og vesentlig. Folk trenger bedre publikumsfasiliteter og universell utforming, og de fortjener moderne scenerom som rommer alle dem som strømmer til teatret.