Main menu and utilities

Photographer: Øyvind Eide

Sponsorer og samarbeidspartnere

Nationaltheatret har et nært og langsiktig forhold til sponsorer og samarbeidspartnere. Sammen har vi utviklet og realisert flere viktige samfunnsprosjekter og nyskapende kulturaktiviteter som har gitt stort utbytte for sponsorene, samarbeidspartnerne, teatret og samfunnet.

Nationaltheatret samarbeider med viktige og solide virksomheter, samfunnsaktører, tankesmier og organisasjoner som alle er med å bidra til å utvikle teatret som institusjon og møtested og til at teateret aktiviteter får enda større ringvirkninger i samfunnet. Samarbeidene er tuftet på ønsket om å bidra til gjensidig verdiskaping til beste for virksomhetene, teatret og samfunnet, og sammen utvikler vi skreddersydde partnerskap og samarbeid.

Mimesis

  Lederutvikling, demokrati og ytringsfrihet

  I tre år har Mimesis vært Nationaltheatrets utviklingsprogram for norske toppledere, der skuespillere fra teatret og forelesere i ledelsesfaget bruker scenekunsten, filosofi og verdenslitteratur som verktøy for lederutvikling. Sammen med Sparebankstiftelsen DNB arrangerte Nationaltheatret våren og høsten 2017 DEMO_17, et partinøytralt formidlingsprosjekt om ytringskultur, makt og demokrati for ungdommer. Sparebankstiftelsen DNB og Fritt Ord har bidratt til at vi kunne gjennomføre formidlingsopplegget. Gjennom samarbeidet har skoleungdom fått deltatt I workshops sammen med teatrets skuespillere og norske stortingspolitikere. 

   

  Sponsorer

   Ibsenfestival, skolerevy, hiphop og friluftsteater

   Samarbeidet med våre partnere har blant annet bidratt til å realisere den internasjonalt anerkjente Ibsenfestivalen, der Nationaltheatrets scener er arena for å feire og videreformidle kunsten til en av verdens ledende dramatikere. I sommer skapte vi sammen med vår partner OBOS friluftsteater for barn. Både Miniøya og Oscarshall på Bygdøy fikk besøk av blant annet Dyrene i Hakkebakkesogen, Sonja og den onde greven fra Reisen til Julestjernen og mye flere kjære karakterer. OBOS er også hovedsponsor av Årets skolerevy, konkurransen der skolene i Oslo-regionen kniver om å få satt opp sin skolerevy på Nationaltheatrets hovedscene. Teatret har huset hip hop-festivaler, innsamlingsaksjoner, debattforestillinger og markeringer i samarbeid med viktige samfunnsaktører, som har skapt både samfunnsdebatt og sikret verdi for deltakere og samarbeidspartnere. 

   Full drift under rehabiliteringen av teatret 

   Regjeringen har vedtatt at Nationaltheatret skal rehabiliteres. Når teatret pusses opp vil all drift skje utenfor hovedhuset i sentrum. Teatret vil likevel fortsatt være fullt operativt på leide scener. Vi vil gjerne invitere deg og din bedrift til en presentasjon av mulige avtaleformer og hva Nationaltheatret kan bidra med. Kanskje har du en idé du gjerne vil fortelle oss om? Vi gleder oss til å høre fra deg!

   Ta gjerne kontakt med leder for næringslivssamarbeid og sponsorat Pernille Volle Bavridge på e-post eller telefon 93665190.

   Hovedsponsor

    Samarbeidspartnere

    OMSORGSPARTNER

    Nationaltheatret og Omsorgspartner samarbeider om et program for Omsorgspartners ledergruppe hvor målet er å tilføre Omsorgspartners ledergruppe et utviklende perspektiv på relasjon, formidling, samarbeid og lederskap.

    PROMETHEVS

    Nationaltheatret samarbeider med lederutviklingsfirmaet PROMETHEVS om lederprogrammet MIMESIS, et unikt lederprogram som integrerer det beste fra ledelsesfeltet med skuespillerkunsten og verdensdramatikken. 

    KEIRON

    Nationaltheatret og KEIRON samarbeider årlig om et Vinterseminar for ledere i tilknytning til vismennenes dag 6. januar, og visdom er det vi søker denne dagen. KEIRON har en unik posisjon i sin kombinasjon av kulturformidling og ledelsesutvikling. 

    FRITT ORD

    Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. I 2016 samarbeidet Fritt Ord og Nationaltheatret om formidlingsprosjektet Nathan den vise, som omhandlet tro, religion og ytringsfrihet.

    SPAREBANKSTIFTELSEN DNB

    Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Sammen med Nationaltheatret har stiftelsen realisert demokratiprosjektet Demo17.

    NATIONALTHEATRETS VENNER

    Venneforeningen Nationaltheatrets venner har som målsetning å være teatrets støttespillere og veiledere i teatrets kontakt med publikum og myndighetene.

    STIFTELSEN INTERNATIONAL

    I norsk sammenheng representerer stiftelsen InterNational en ny form for organisering av arbeidet med å sikre alternative finansieringskilder av en konkret del av Nationaltheatrets virksomhet.

    Stiftelsens formål er å styrke Nationaltheatrets virksomhet, den profesjonelle scenekunsten nasjonalt og internasjonalt og den europeiske felleskulturen spesielt, med hovedvekt på formidlingen av norsk dramatikk i utlandet.

    Gjennom målsetningen om å sikre langsiktig, privat finansiering av teatrets internasjonale virksomhet, er stiftelsen en del av et større bilde av Nationaltheatret som statseid tilskuddsinstitusjon, ved at den internasjonale virksomheten ikke er nedfelt i teatrets tildelingsbrev, men definert av teatret selv som et satsingsområde.