Main menu and utilities

Introduksjon: Faustmyten

Gratis påmelding

Introduksjon: Faustmyten

Få med deg idehistoriker Jan-Erik Ebbestad Hansens introduksjon om Faustmyten.

Myten om Faust tilhører Vestens grunnmyter fremfor noen annen. Fortellingen om den lærde Johannes Faust som solgte sin sjel til djevelen for å få  kunnskap, makt og vellyst er fortellingen om det moderne mennesket og grunnen til at europeisk kultur siden renessansen er blitt kalt faustisk.

Fra den første litterære utformingen som kom i 1587 med Historien om doktor Johann Faust, har myten inspirert forfattere, musikere og intellektuelle til noen av den europeiske kulturens betydeligste verk. Ett høydepunkt er Goethes  Faust. 

Få med deg idehistoriker Jan-Erik Ebbestad Hansens introduksjon om Faustmyten. Han er professor ved UiO og forsker på europeisk idéhistorie med særlig vekt på kristen mystikk, okkultisme, Faustlitteraturens historie og tysk romantikk. Jan - Erik Ebbestad er også aktuell med boken En antisemitt trer frem Alf Larsen og Jødeproblemet.