Om teater og twitring

Inntil videre er Nationaltheatrets oppfordring: Del teateropplevelsene med omverdenen – men ikke mens forestillingen pågår.
Twitter

En teatersal er et av få skjermefrie rom i dagens samfunn. Teateropplevelsen handler for mange nettopp om å skru av og gå inn i en annen virkelighet. Teaterkunsten oppstår i en direkte kommunikasjon mellom scene og sal. Teater handler om tilstedeværelse, og som publikummer er du med på å skape energien i rommet. Da er det forstyrrende, både for skuespillere og resten av publikum, om folk twitrer eller kommuniserer på andre måter underveis i forestillingen. På Nationaltheatret er det ikke anledning til å ha på telefoner, skjermbrett, og så videre, i salen under forestilling. Det er heller ikke mulig å reservere egne seter eller rader til dette, fordi også det virker forstyrrende for omgivelsene.

Men: Vi lever i 2015. Flere og flere ønsker å være delaktige i det som skjer, ikke bare passive mottakere. Mange ønsker å dele opplevelsene sine på sosiale medier, og vi på Nationaltheatret ønsker selvfølgelig at publikum skal formidle sine teaterinntrykk – i pausen eller etter endt forestilling. Publikum er teatrets beste ambassadører, og det er viktig for teatret å legge til rette for tilskuernes formidling av sine opplevelser.

Vi har fått spørsmål om hva som er status med Nationaltheatrets arbeid overfor dem som vil twitre og blogge fra forestillingene. Vi har tidligere tatt initiativ til en fokusgruppe som skulle komme med innspill til hvordan mene, dele og twitre om teater. Men, det er ikke til å legge skjul på: Nationaltheatret er et gammelt bygg, fra 1899 – og er selvfølgelig ikke tilpasset den moderne digitale medievirkeligheten. Nationaltheatret trenger modernisering og rehabilitering, og i denne prosessen er det naturlig å se på om det er rom for en egen presselosje, der både nettjournalister og brukere av sosiale medier kan rapportere underveis i forestillingen – uten å forstyrre omgivelsene. Moderniseringen av Nationaltheatret er en lang og omstendelig prosess, så dette er ikke noe som vil skje i morgen.

Ett spørsmål gjenstår likevel, etter debatten som nå er reist, både på Twitter og på NRK Kulturnytt; om det virkelig er et ønske blant publikum om å twitre fra teatersalen? Vi tar nå initiativ til en dialog med teatrets yngste publikum, i medlemsordningen Unge National. Er det sånn at man har et stort ønske om å twitre fra selve teatersalen – eller ønsker man tvert imot å skru av skjermen og vie hele sin oppmerksomhet til teaterforestillingen?

Inntil videre er Nationaltheatrets oppfordring: Del teateropplevelsene med omverdenen – men ikke mens forestillingen pågår. Og så håper vi publikum nyter tilstedeværelsen, konsentrasjonen og møtet med scenekunsten – som dere faktisk er med på å skape …   

Marte S. Eielsen,
informasjonssjef