Ny styreleder og nytt styre

Kulturdepartementet har oppnevnt nytt styre og Merete Smith som ny styreleder ved Nationaltheatret.
Merete Smith
Merete Smith er ny styreleder ved Nationaltheatret. (Foto: Monica Kvaale)

Teatersjef Hanne Tømta ønsker Merete Smith og de nye styremedlemmene velkommen til teatret. Samtidig takker hun avtroppende styreleder Anne Enger for innsatsen. 

Teaterets nye styreleder Merete Smith er utdannet jurist og er generalsekretær i Den Norske Advokatforening. Teatersjef Hanne Tømta ønsker Merete Smith og de nye styremedlemmene velkommen, og takker samtidig avtroppende styreleder Anne Enger for innsatsen hun har gjort for teatret gjennom åtte år. 

– Vi ser frem til å jobbe sammen med Merete Smith for å videreutvikle Nationaltheatret som landets viktigste scenekunstinstitusjon. Samtidig vil jeg takke Anne Enger for alt hun har gjort for Nationaltheatret gjennom sine åtte år som styreleder. Gjennombruddet i rehabiliteringssaken for teatret er et av flere eksempler som gjør Anne Enger til en av Nationaltheatrets mest markante og handlekraftige styreledere gjennom tidene, sier teatersjef Hanne Tømta.

Nationaltheatrets styre er teatrets øverste beslutningsorgan, med ansvar for at driften og utviklingen av teatret skjer innenfor gjeldende regelverk, og i tråd med forutsetningene for tilskuddene. Styret består av åtte medlemmer, hvorav fem er oppnevnt av departementet og tre ansatterepresentanter er valgt av de ansatte.

I perioden 2017-2021 får styret følgende sammensetning:

Styreleder Merete Smith (ny). 

Nestleder Benny Fredriksson (gjenoppnevning). 

Styremedlem 1: Asta Busingye Lydersen (ny).

Styremedlem 2: Henrik H. Langeland (ny).

Styremedlem 3: Tone Winje (gjenoppnevning).

1. varamedlem Martin Biehl (gjenoppnevning).

2. varamedlem Margaretha Østern (gjenoppnevning).

Ansatterepresentanter, valgt for perioden 2017-2019:

Trine Wiggen med personlig varamedlem Mari Røsjø.

Mattis Herman Nyquist med personlig varamedlem Lars Abrahamsen.

Balz Baumgartner med personlig varamedlem Anneke von der Lippe.