Hvem var egentlig Friedrich Hölderlin?

Bli bedre kjent med den tyske lyrikeren som Anders Paulin og Bojana Cvejić har hentet dikt og brev fra i sin forestilling Double Feature.
Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin (født i 1770 og død i 1843) er en tysk poet, som i dag regnes som en av den tyskspråklige litteraturs største lyrikere og en nøkkelforfatter i den tyske romantikken. Hans lyrikk forbandt romantikken med klassisismen.

Hans forfatterskap omfatter også en roman (Hyperion), en ufullført tragedie (Empedokles) og en rekke litterære og filosofiske essays, samt gjendiktninger av Pindar og Sofokles. Hölderlins diktning ble ikke anerkjent som seg hør og bør før etter hans død.

Liv og virke
Hölderlin studerte teologi sammen med bl. Andre Hegel og Schelling, som ble hans venner. De mottok ideene fra den franske revolusjon med stor interesse og begeistring, noe som kommer til uttrykk i Hölderlins hymner fra denne perioden.

Schiller var et stort forbilde for Hölderlin, noe som kommer frem i brevene Hölderlin sendte til ham. Schillers filosofiske lyrikk ble en stor inspirasjon for Hölderlins tidlige hymner, som er sterkt preget av frihetspatos og temaer som kjærlighet, skjønnhet og ungdom. 

Hölderlin hadde en visjon om det antikke Hellas som det livet han lengtet etter: en menneskelighet som står det guddommelige nær. Slik fulgte Hölderlin tradisjonen etter Goethe og Schiller, som begge var svært begeistret for gresk mytologi og gamle greske poeter som Pindar og Sofokles, som Hölderlin også har oversatt flere verk av. Inspirert av de greske poetene skrev han selv korte oder med antikke strofeformer, hvor han vendte seg mot livets urelementer: himmel, eter, jord, natur, med ensomheten og lidelsen som en evig trussel hengende over mennesket når det løsriver seg fra sitt guddommelige opphav.

Psykisk sykdom og manglende anerkjennelse
Hölderlin hadde vanskeligheter med å etablere seg som poet, og han slet med psykiske lidelser. I 1806 ble han innlagt på en universitetsklinikk, og året etter ble han utskrevet som uhelbredelig og satt i pleie hos en litterært interessert snekker, Ernst Zimmer, der han ble boende til sin død.

I de senere hymnene til Hölderlin sprengte han visjonene for de metriske grensene, og fant frem til friere rytmer. Etter sinnssykdommens utbrudd ble de grammatisk-logiske sammenhengene oppløst, diktene hans bevegde seg møysommelig fra ord til ord i dunkle utsagn. 

En stor del av Hölderlins lyriske produksjon forble upublisert til lenge etter hans død, tildels gjelder dette helt sentrale dikt i hans forfatterskap. Hölderlin var lenge et ukjent navn, og først på 1900-tallet fikk han den sentrale plass i den litterære kanon han har i dag, som en av de største tyske diktere. 

Her kan du lese mer om forestillingen Double Feature, hvor manuset er basert på tekster av Friedrich Hölderlin og China Miéville.

Kilder: Store norske leksikon og Wikipedia.

Relaterte Artikler