Berør meg!

Traume og skader setter en stopper for all nærkontakt mellom Pagona og Taschko i fremtidsdystopien Nostalgi 2175. Hvilke konsekvenser har manglende berøring, og hva kan man gjøre for å få nærhet til hverandre?
Siv Gamnes
Les sexolog Siv Gamnes' programartikkel om berøring.

En rekke studier viser at berøring er særdeles viktig for oss mennesker – både for store og små. Berøring gir oss bedre livskvalitet. Mangel på berøring kan forkorte livene våre. Så enkelt er det. Og noen ganger likevel så vanskelig.

Kengurumetoden

I Colombia sent på 1970-tallet ble det presentert en ny metode for behandling og pleie av premature og syke nyfødte barn. Oppdagelsen skjedde ved en tilfeldighet; for å forbedre situasjonen med overbelegg, sykehusinfeksjoner, mangel på utstyr og personell, og dermed høy dødelighet blant nyfødte, ble mødrene oppfordret av legene til å bære barnet inntil seg – hud mot hud. Som en slags bieffekt oppdaget man at disse barna, som fikk konstant berøring, ble mer stabile; infeksjonsfrekvensen gikk ned, og dermed også dødeligheten. Metoden fikk navnet kengurumetoden – som en assosiasjon til hvordan en kengurumor tar vare på barnet sitt.  Senere er effekten av denne metoden verifisert av en rekke land, og benyttes i dag også ved sykehus i Norge. Men det er ikke bare for premature og syke nyfødte at berøring har en positiv effekt. Det gjelder i høyeste grad også for voksne – syke som friske. Når berøringsbehovet ivaretas, gir det positive effekter på en rekke områder: Smertelindring, stressreduksjon, økt immunforsvar, velvære og livskvalitet er noen av funnene som er gjort i en rekke studier i flere land.

Kjemisk kjedereaksjon

Men hva i all verden er det som gjør berøring så viktig og virkningsfullt? Da må du bli med en snartur inn i kjemiens ville verden og se på hva som skjer i kroppen din når du berører noen eller blir berørt. Berøring senker blodtrykket ditt og pulsen din – du blir mindre stresset. Lavere stressnivå gjør at immunsystemet ditt blir bedre – du får rett og slett bedre helse. Berøring utløser også hormoner og endorfiner i hjernen som gir positive emosjonelle reaksjoner. Når du blir berørt eller berører, vil hjernen din sende signaler som fører til økt hormonutskillelse – spesielt hormonet oksytocin, men også dopamin og serotonin. Oksytocin kan kalles kjærlighets- og nærhetshormonet eller tilknytningshormonet. Jo mer du berører en annen person, jo mer nærhet vil dere føle for hverandre. Dopamin og serotonin vil også føre til at dere kjenner på en tilfredshet selv etter berøringen – dette er lykkestoffer som ikke gir seg så lett!

Ikke ta på meg!

Men så var det denne negative siden ved berøring, som effektivt kan stenge døra for alle lykkestoffer. For tross en flammende forelskelse mellom Pagona og Taschko, er den fysiske avstanden mellom dem stor. Etter en grov voldtekt og strålingsskader på huden har Taschko blitt traumatisert, og berøring har blitt umulig. Mangelen på nærhet skaper en desperasjon mellom ham og Pagona. Og det skjer i en tid og i en situasjon der berøring kunne vært medisin, der berøring kunne trøstet, der berøring kunne gitt en tilknytning de så sårt trenger, der berøring kanskje hadde vært viktigere enn noe annet … men så er berøring umulig!

Hormonreaksjon i revers

All berøring har samme effekt på kroppen, men det har selv sagt stor betydning hvilken relasjon det er mellom dem som berører hverandre. I utgangspunktet skjer det samme uansett hvor nær eller fjern man er hverandre. Det vil si, så lenge berøringen oppfattes som god og positiv – i motsatt fall kommer også motsatt reaksjon. For eksempel etter overgrep. I slike situasjoner er det ikke uvanlig å frykte nærhet og berøring. Berøring kan oppleves vondt, fremkalle vonde minner og få kroppen til å produsere stresshormoner, som igjen er svært hemmende på kjærlighetshormonet og lykkestoffene. Da gir berøringen altså stikk motsatt effekt enn ønsket.

Gi en klem! 

Så hvordan kommer vi oss tilbake på lykkesporet? En løsning kan være å gå veldig forsiktig fram, ved gradvis å gjenvinne tilliten. Tilliten til kroppen. Tilliten til medmennesket. Tilliten til berøringen. Men hvordan får Pagona og Taschko frigjort sine kjærlighets- og nærhetshormoner og lykkestoffer når de ikke engang kan ta på hverandre?  Kan de skape nærhet på en annen måte, som kan gi den samme positive effekten? Det må vi til 2175 for å finne svar på. Nostalgi 2175 berører, og gir oss i salen et tydelig vink om å gi våre kjære en klem – mens vi ennå kan.

Av Siv Gamnes, sexolog og reflexolog med privat praksis i Oslo.

Relatert forestilling