– Dette er fantastisk!

Styreleder Anne Enger ved Nationaltheatret berømmer kulturministeren for hennes handlekraft med å sette i gang rehabiliteringen.
Nationaltheatret

På fredagens pressemøte i publikumsfoajeen på Nationaltheatret redegjorde kulturminister Linda Hofstad Helleland for tiltakene som settes i gang for å rehabilitere teaterbygget fra 1899.

Nationaltheatrets styreleder Anne Enger berømmer statsråden for hennes handlekraft, samtidig som Enger er klar på hva Nationaltheatrets ambisjoner er for rehabiliteringen og den videre utviklingen av teatret.

– Kulturministeren viser historisk handlekraft når hun nå igangsetter en rehabiliteringsprosess. Vi velger å tolke kulturministerens utspill som et rungende ja til også å satse på utviklingen av fremtidens Nationaltheater, sier Enger.

– Nødvendig steg i prosessen

– Nationaltheatret er en våre kulturskatter, med unik posisjon i norsk og internasjonalt kulturliv. Det ærverdige bygget skal ivareta viktig kulturhistorie, samtidig som det skal være et funksjonelt teater som gir publikum gode opplevelser og de ansatte gode arbeidsvilkår. Regjeringen tar nå grep for å bevare vår viktige kulturarv og vil gå i gang med rehabiliteringsprosessen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Regjeringen går inn for det såkalte «alternativ A» fra kvalitetssikringsprosessen. Det er et alternativ som prioriterer nødvendig rehabilitering av bygningen og omfattende oppgradering av Hovedscenen. Det er estimert at prosjektet vil koste 1,9 milliarder kroner. Dette er en løsning som prioriterer å gjøre Hovedscenen fullt funksjonell og oppgradert for fremtidens behov.

– Dette er fantastisk! Det er et første og helt nødvendig steg i prosessen for å ruste Nationaltheatret for fremtiden. Vi gleder oss enormt over å endelig få satt i gang dette viktige arbeidet, sier Enger.

Det anbefalte alternativet

Nationaltheatrets støtter fortsatt anbefalingene som ble utarbeidet av Atkins, Oslo Economics og Snøhetta på oppdrag for Kulturdepartementet i 2013–2014 i forbindelse med konseptvalgutredningen for rehabilitering av Nationaltheatret. Anbefalingen fra konseptvalgutredingen, det såkalte «alternativ 2», har en estimert kostnad på 3,9 til 4,5 milliarder. Dette alternativet innebærer tiltak som gjør at:

  • Alle fire scener oppgraderes til dagens krav, ikke bare Hovedscenen. I takt med et stadig større krav til god scenekunst, bør det legges til rette for økt kunstnerisk kvalitet og utvikling ved at det bygges en ny Amfiscene (avansert black-box), en ny Malersal (enkel black-box) og flere prøvesaler i umiddelbar nærhet til den tradisjonsrike teaterbygningen.
  • Bygget blir tilgjengelig og åpent for alle gjennom universell utforming, som også er lovpålagt.
  • Publikumsområdene oppgraderes og utvides, slik at teatret blir den møteplassen et moderne nasjonalteater skal være. For alle. Dette innebærer rom for formidling for barn og unge, steder for debatter, arrangementer og folkemøter, plass for teaterkafé, bibliotek og selvfølgelig tilstrekkelig antall toaletter.
  • Arbeidsforholdene for de ansatte forbedres, slik at de tilfredsstiller dagens krav.