Ledige stillinger

Knut_Bry_08_normal.jpg

Nationaltheatret er Norges største og ledende teater, og tilbyr det ypperste av moderne scenekunst til et størst mulig publikum. Vi er en døråpner for internasjonale impulser, samtidig som vi tar vare på og utvikler den norske kulturarven og arrangerer verdens største Ibsenfestival. Nationaltheatret holder til i Oslo sentrum i et praktbygg fra 1899 med tre faste scener og en bakscene. I tillegg har vi Torshovteatret i kulturslottet Soria Moria på Torshov. Som heleid statlig aksjeselskap hadde vi et publikumsbesøk på 244.000 besøkende i 2015 og en omsetning på over 255 mill. kr. Teatrets ensemble og personale på 245 årsverk er landets ledende, og kun de aller beste iscenesettere fra inn- og utland inviteres til å realisere det kunstneriske programmet.

Ledige stillinger finner du på vår karriereportal, hvor du også kan registrere deg og sende inn søknad:

NATIONALTHEATRETS KARRIEREPORTAL