Formidlingsopplegg: Tro, religion og ytringsfrihet

Unge fra hele landet er med i stort formidlingsopplegg om tro, religion og ytringsfrihet. Skolebesøk, workshops, debatter og foredrag.
Tro, religion og ytringsfrihet

Nå får skoleklasser, konfirmanter og ungdomsgrupper over hele landet tilbud om, og tilgang til, et omfattende pedagogisk opplegg med dagsaktuelle og engasjerende problemstillinger. 

I forbindelse med forestillingen Nathan den vise, som settes opp på Nationaltheatret 14. april, har Nationaltheatret fått støtte av Fritt ord og Sparebankstiftelsen DNB til et omfattende undervisningsopplegg for ungdommer. 

Nathan den vise tematiserer slektskapet mellom jødedommen, kristendommen og islam, med dialog som nøkkelord. Temaene ligger tett opp til samfunnsdebatten og diskusjoner i sosiale medier. Med utgangspunkt i temaer fra forestillingen får flere ungdommer også delta i et opplegg som involverer sentrale samfunnsaktører og meningsdannere.

Målet er å gi ungdommer kunnskap om og refleksjon omkring utfordrende problemstillinger knyttet til religion og ytringsfrihet i vårt flerkulturelle samfunn, og utforske verktøy for meningsbrytning og dialog på tvers av ulike meninger og tro.

Vi lever i et flerkulturelt samfunn, og vår forståelse av begrepene ytringsfrihet og demokrati utfordres stadig i møte med holdninger som kan virke både etisk, politisk og religiøst problematiske. For er ikke ytringsfriheten en absolutt størrelse? Og hva vet vi egentlig om hva de som ser det annerledes enn oss tenker og føler?

Her kan du laste ned formidlingsopplegget.

Les mer om Nathan den vise her

Se hvordan du melder deg på formidlingsopplegget