Sonetter

av William Shakespeare. Gjendiktet av Erik Bystad. Fotograf: Gisle Bjørneby