Organisasjon

_DSC5531_Normal.jpg

Nationaltheatret skal være det ledende teatret i Norge, utvikle scenekunsten og anerkjennes internasjonalt.

Nationaltheatret er et statlig heleid aksjeselskap underlagt Kulturdepartementet. Teatrets formål er å drive teatervirksomhet, og det har et særlig ansvar for å ivareta nasjonale kulturpolitiske interesser på scenekunstområdet.

Teatrets styre består av åtte representanter – fem representanter er oppnevnt av departementet og tre er representanter for de ansatte.

Nationaltheatrets organisasjon har fem hovedområder: kunstnerisk område, administrasjon, produksjon, teknisk område og kommunikasjon. Ledergruppen består av teatersjef, direktør, produksjonssjef, teknisk sjef og kommunikasjonssjef.

Kunstnerisk område ledes av teatersjefen, som er kunstnerisk leder og administrerende direktør. Teatersjefen fastsetter repertoaret, dvs. avgjør hvilke stykker som skal settes opp, hvilke kunstnere som skal skape oppsetningene, og hvilke skuespillere som skal bekle hvilke roller. I dette arbeidet samarbeider teatersjefen tett med produksjonssjefen og har jevnlige møter med kunstnerisk råd. Ansatte på kunstnerisk område er instruktører, scenografer, kostymedesignere, lysdesignere, skuespillere, musikalsk ansvarlige, osv. I tillegg har teatersjefen en stab med dramaturger som arbeider med tekstutvikling, bearbeidelser og oversettelser.

Administrativt område ledes av direktør. Økonomisjef er ansvarlig for budsjett, regnskap, lønn og alle personaladministrative funksjoner. Driftsteknisksjef er ansvarlig for vedlikehold og drift av teatrets bygningstekniske anlegg, IT-funksjoner og resepsjonen.Plansjef har ansvaret for planavdelingen hvor den overordnede målsetning er en optimal koordinering av ressursbruken på området kunstnerisk, produksjon, teknisk og kommunikasjon.

Produksjonsområdet ledes av sjefsprodusent. Her gjøres arbeidet med utredning og planlegging av hvordan oppsetningene skal produseres. Produksjonsbeslutning fattes av teatersjef. Deretter overleveres ledelsen av produksjonen til en produsent. Produsenten er ansvarlig for gjennomføringen av produksjonen i tett samarbeid med instruktør. Nationaltheatret bygger for hver oppsetning opp et eget produksjonsteam. Bemanningen av dette teamet skjer ved engasjement av eksterne kunstnere og ved at teatrets avdelinger avgir fagpersonell til produksjonen. Ansatte på produksjonsområdet er produsenter, inspisienter og sufflører. Utover ledelsen av produksjonsområdet og repertoararbeidet med teatersjefen, har sjefsprodusenten også det personaladministrative ansvaret for teatrets skuespillere og øvrige kunstnere. 

Teknisk område ledes av teknisk sjef. Teknisk sjef er ansvarlig for all teknisk planlegging og innsats i teatrets produksjoner: bemanning, tilvirkning, utstyr og lokaler. Området er organisert i avdelinger med leder og ansatte: sceneteknisk avdeling med scene, lys, lyd, bilde, atelier og rekvisittavdeling, kostymeavdeling med syersker og påkledere, maskeavdeling med sminkører og parykkmakere, og verksteder med snekkere, malere, smeder og tapetserer. Verkstedene holder til i Brobekkveien 102 på Alnabru.

Kommunikasjonsområdet ledes av kommunikasjonssjefen, og har ansvaret for strategi og aktiviteter innenfor kommunikasjonsområdet som består av fem avdelinger; formidling og festivalkommunikasjon, markedsføring og salg, redaksjon og informasjon, publikumsservice, bar og restaurantdrift, og sponsor- og næringsliv. Disse avdelingene har medarbeidere med ulik faglig kompetanse og jobber med alt fra billettsalg, markedsføring, pressearbeid, Den kulturelle skolesekken, grafisk design, arrangementer, næringslivskontakt, video og nettpublisering til forestillingsprogram, vertskap, formidling og servering. Men alt arbeidet handler om å utvikle en sterk relasjon mellom teatret og samfunnet, befolkningen, eiere og andre interessenter, gjennom best mulig totalopplevelse av Nationaltheatret i og utenfor teatret.

Styret

Nationaltheatrets styre er teatrets øverste besluttende organ. Det ledes i dag av Merete Smith. Siden teatrets drift er statsfinansiert, er det Kulturdepartementet som velger styret. I tillegg velger de ansatte ved Nationaltheatret tre ansatterepresentanter.

På generalforsamlingen i 2017 oppnevnte Kulturdepartementet nytt styre på Nationaltheatret for perioden 2017–2021.  

  • Styreleder Merete Smith
  • Nestleder Benny Fredriksson 

Styremedlemmer:

  • Styremedlem 1: Asta Busingye Lydersen
  • Styremedlem 2: Henrik H. Langeland
  • Styremedlem 3: Tone Winje
  • 1. varamedlem Martin Biehl
  • 2. varamedlem Margaretha Østern

Ansatterepresentanter, valgt for perioden 2017-2019:

  • Trine Wiggen med personlig vara Mari Røsjø,
  • Mattis Herman Nyquist med personlig vara Lars Abrahamsen
  • Balz Baumgartner med personlig vara Anneke von der Lippe.

Besøk våre gode kollegaer i hele Norge og Europa: Se andre teaterressurser under lenker i høyre kolonne.