Nationaltheatret

Nationaltheatret har eksistert i over hundre år. Her kan du lese teatrets historie.
Nationaltheatret_04_normal.jpg

Nationaltheatret åpnet fredag 1. september 1899 i dagens teaterhus, som er tegnet av arkitekt Henrik Bull. I over 100 år har landets hovedscene vært arena for norske scenekunstnere, klassiske og nyskapende teateroppsetninger, storslåtte markeringer og bitre stridigheter.

Ønsket om å etablere et teater for norske dramatikere og scenekunstnere var en selvsagt del av nasjonsbyggingen og løsrivelsen fra Sverige rundt forrige århundreskifte. Statuene av Ibsen og Bjørnson troner foran teatrets hovedinngang, og navnene deres er gravert på bygningens front, sammen med Ludvig Holbergs. De tre (!) åpningsforestillingene i 1899 var da også et sammensatt Holberg-program (1. september), Ibsens En Folkefiende (2. september), og Bjørnsons Sigurd Jorsalfar (3. september).

Teatrets historie og ensemble går tilbake til Christiania Theater, som hadde ført en omflakkende tilværelse helt siden 1829. Med det nye Nationaltheatret i Studenterlunden fikk norsk dramatikk og norsk som scenespråk et hjem. Bjørn Bjørnson, Bjørnstjernes sønn, ble teatrets første sjef.

Nationaltheatret ble opprettet, bygget og drevet utelukkende med private midler, og fikk tidlig økonomiske problemer. Allerede i 1906 opplevde teatret sin første alvorlige økonomiske krise – rett etter at den nasjonale jubelen etter unionsoppløsningen hadde lagt seg.

Først fra 1928 skulle teatret få et beskjedent statstilskudd. Tilskuddene økte sakte, men sikkert, og i 1975 utgjorde tilskuddene for første gang over 90 % av teatrets driftsmidler. Tilskuddene til teatret kom lenge fra både Oslo kommune og staten, etter en gitt fordelingsnøkkel, men i dag gis teatrets bevilgninger i sin helhet over statsbudsjettet.

Gullalder

I 1911 overtok skuespiller og regissør Halfdan Christensen sjefsstolen etter Vilhelm Krag. Med ham starter det som gjerne kalles teatrets gullalder. Skuespillerkrefter som Gustav Thomassen, Ragna Wettergreen, Hauk Aabel, August Oddvar og Ingolf Schanche briljerer i en rekke sagnomsuste rolletolkninger. Johanne Dybwad, en av teatrets virkelige legender, får kontraktsfestet rett til selv å velge hvilke roller hun skal spille – og mot hvem! Plassen foran teatrets hovedinngang heter i dag Johanne Dybwads plass, og Nationaltheatret har adresse Johanne Dybwads plass 1.

Teatret var nå inne i en periode med kunstnerisk og økonomisk suksess. I tillegg til det mannsterke orkesteret under kapellmester Johan Halvorsen sin ledelse, hadde teatret fra 1910 til 1922 også et eget ballettensemble. Teatrets orkester ble imidlertid oppløst i 1919, da medlemmene dannet det som skulle bli Oslo Filharmoniske Orkester. Teatrets ballettensemble skulle senere danne utgangspunkt for Operaballetten. Nationaltheatret har altså vært arnested for to sentrale aktører innenfor andre kunstformer enn teatret.

1924 ble et merkeår i Nationaltheatrets historie. 2. juledag var det nemlig urpremiere på Reisen til julestjernen, skrevet av teatrets økonomidirektør Sverre Brandt, også denne gangen med musikk komponert av Johan Halvorsen. Denne familieforestillingen skulle raskt bli en av teatrets største suksesser noensinne, og skulle ved flere anledninger redde teatrets økonomi. Forestillingen har senere vært en gjenganger på Nationaltheatret i førjulsukene.

Teater på flere arenaer

Også selve teaterbygningen har en egen historie utover 1900-tallet. Det ble spilt teater i bygningen under krigen. Hovedscenen ble satt i brann under en sabotasjeaksjon i 1943, men den førte ikke til store ødeleggelser. Brannen i 1980 fikk større konsekvenser. Denne gangen var skadene på scenerommet omfattende og krevde store investeringer i nytt teknisk utstyr. Den vakre salongen slapp imidlertid uskadd fra brannen. Under restaureringsarbeidene spilte teatret forestillinger dels foran jernteppet, dels i et sirkustelt på teaterplassen.

I 1949 ble den øverste delen av teatersalen bygget om for å gi rom til en prøvescene. I 1963 ble denne prøvescenen til det som i dag er Amfiscenen, som siden har gjennomgått flere ombygninger og moderniseringer, sist i 1999.

Torshovteatret ble opprettet i 1977 og har en helt sentral plass i Nationaltheatrets nyere historie. Teatret, som holder til i Soria Moria-bygningen, er et tidligere bibliotek som nå rommer en sirkulær scene.

På den minste og nyeste av teatrets scener, Malersalen, presenterer teatret både nyskreven dramatikk og intime lyrikkprogrammer og kunstnerportretter. Malersalen er ikke i permanent drift.

Ibsens eget teater

Da Norge i 2006 markerte at det var gått 100 år siden Henrik Ibsens død, var Nationaltheatret en selvskreven vert for de viktigste markeringene. Henrik Ibsen og kona Suzannah satt på første benk da Nationaltheatret åpnet, og Nationaltheatret har i alle år vært Ibsens teater framfor noen.

Ibsens skuespill er blant de mest spilte og best besøkte oppsetningene på teatret. Siden 1990 har teatret også arrangert den internasjonale Ibsenfestivalen. Til festivalen produserer Nationaltheatret egne ibsenoppsetninger på alle sine scener og tar samtidig imot utenlandske og norske gjestespill. I tillegg arrangeres det internasjonale seminarer, omvisninger, konserter og lesninger.

Men det er ikke bare Ibsen som gjør suksess på Nationaltheatret. I 2003 satte teatret publikumsrekord med 241 438 tilskuere – takket være braksuksesser som Hvem er Ernest?, Sporvogn til begjær, Festen, Dyrene i Hakkebakkeskogen og Jeppe på Bjerget.

Her kan du lese mer om Nationaltheatrets historie:

Anton Rønneberg: Nationaltheatret gjennom femti år, Gyldendal Norsk Forlag, 1949
Anton Rønneberg: Nationaltheatret 1949–1974, Gyldendal Norsk Forlag, 1974
Annette Mürer: Vel møtt i Nationaltheatret, Boksenteret, 1997
Nils Johan Ringdal: Nationaltheatrets historie 1899–1999, Gyldendal Norsk Forlag, 2000

  • Åpnet fredag 1. september 1899
  • De tre åpningsforestillingene i 1899 var et Holberg-program,
  • Ibsens En Folkefiende,
  • og Bjørnsons Sigurd Jorsalfar.