Organisasjon

_DSC5531_Normal.jpg

Nationaltheatret skal være det ledende teatret i Norge, utvikle scenekunsten og anerkjennes internasjonalt.

Nationaltheatret er et statlig heleid aksjeselskap underlagt Kulturdepartementet. Teatrets formål er å drive teatervirksomhet, og det har et særlig ansvar for å ivareta nasjonale kulturpolitiske interesser på scenekunstområdet.

Teatrets styre består av syv representanter – fem representanter er oppnevnt av departementet, to av de ansatte.

Nationaltheatrets organisasjon har fem hovedområder: kunstnerisk område, administrasjon, produksjon, teknisk område og kommunikasjon. Ledergruppen består av teatersjef, direktør, produksjonssjef, teknisk sjef og kommunikasjonssjef.

Kunstnerisk område ledes av teatersjefen, som er kunstnerisk leder og administrerende direktør. Teatersjefen fastsetter repertoaret, dvs. avgjør hvilke stykker som skal settes opp, hvilke kunstnere som skal skape oppsetningene, og hvilke skuespillere som skal bekle hvilke roller. I dette arbeidet samarbeider teatersjefen tett med produksjonssjefen og har jevnlige møter med kunstnerisk råd. Ansatte på kunstnerisk område er instruktører, scenografer, kostymedesignere, lysdesignere, skuespillere, musikalsk ansvarlige, osv. I tillegg har teatersjefen en stab med dramaturger som arbeider med tekstutvikling, bearbeidelser og oversettelser.

Administrativt område
ledes av direktøren. Direktøren har overordnet ansvar for teatrets økonomiske og forvaltningsmessige funksjoner, og for den strategiske planleggingen. Direktøren saksforbereder styremøter og er ansvarlig for rapportering til og kontakt med Kulturdepartementet. Direktøren er også teatersjefens stedfortreder. Økonomisjefen (som har ansvar for budsjett, regnskap, lønn og personaladministrative funksjoner), driftsteknisk sjef (som har ansvar for vedlikehold og drift av teatrets bygningstekniske anlegg, IT-funksjoner og resepsjonen), produksjonssjefen, teknisk sjef og kommunikasjonssjefen rapporterer alle til direktøren.

Produksjonsområdet ledes av produksjonssjefen. Her gjøres arbeidet med utredning og planlegging av hvordan oppsetningene skal produseres. Produksjonsbeslutning fattes av teatersjefen. Deretter overføres ledelsen av hver enkelt produksjon til en produsent, som er ansvarlig for gjennomføringen av forestillingen i tett samarbeid med instruktør. Hver oppsetning har et nytt produksjonsteam som består av eksterne kunstnere på engasjement og fagpersonell fra teatrets avdelinger. Ansatte på produksjonsområdet er produsenter, planleggere, inspisienter og sufflører. Utover ledelsen av produksjonsområdet og repertoararbeidet med teatersjefen har produksjonssjefen også det personaladministrative ansvaret for teatrets skuespillere og kunstnere.

Teknisk område ledes av teknisk sjef. Teknisk sjef er ansvarlig for all teknisk planlegging og innsats i teatrets produksjoner: bemanning, tilvirkning, utstyr og lokaler. Området er organisert i avdelinger med leder og ansatte: sceneteknisk avdeling med scene, lys, lyd, bilde, atelier og rekvisittavdeling, kostymeavdeling med syersker og påkledere, maskeavdeling med sminkører og parykkmakere, og verksteder med snekkere, malere, smeder og tapetserer. Verkstedene holder til i Brobekkveien 102 på Alnabru.

Kommunikasjonsområdet ledes av kommunikasjonssjefen, og har ansvaret for strategi og aktiviteter innenfor kommunikasjonsområdet som består av fem avdelinger; formidling og festivalkommunikasjon, markedsføring og salg, redaksjon og informasjon, publikumsservice, bar og restaurantdrift, og sponsor- og næringsliv. Disse avdelingene har medarbeidere med ulik faglig kompetanse og jobber med alt fra billettsalg, markedsføring, pressearbeid, Den kulturelle skolesekken, grafisk design, arrangementer, næringslivskontakt, video og nettpublisering til forestillingsprogram, vertskap, formidling og servering. Men alt arbeidet handler om å utvikle en sterk relasjon mellom teatret og samfunnet, befolkningen, eiere og andre interessenter, gjennom best mulig totalopplevelse av Nationaltheatret i og utenfor teatret.

 

Styret

Nationaltheatrets styre er teatrets øverste besluttende organ. Det ledes i dag av Anne Enger. Siden teatrets drift er statsfinansiert, er det Kulturdepartementet som velger styret. I tillegg velger de ansatte ved Nationaltheatret to ansatterepresentanter.

På generalforsamlingen i 2013 oppnevnte Kulturdepartementet nytt styre på Nationaltheatret for perioden 2013–2017.  

Styreleder: Anne Enger
Nestleder: Øystein Djupedal

Styremedlemmer: Leif Pagrotsky, Jens P. Heyerdahl d.y. og Tone Winje.

1. vara: Martin Biehl
2. vara: Margaretha Østern
 

Ansatterepresentanter

Mattis Herman Nyqvist / vara: Tone Danielsen
Connie F. Knapstad / vara: Truls Kwetzinsky

Besøk våre gode kollegaer i hele Norge, og Europa: Se andre teaterressurser under lenker i høyre kolonne.